Home / Nieuws / 8 Oktober 2013: D-Day voor de Elektronische Sigaret?

8 Oktober 2013: D-Day voor de Elektronische Sigaret?

Op 8 Oktober 2013 wordt in het Europees Parlement gestemd over de nieuwe tabaksrichtlijn van de Europese Commissie.
Wat houdt dit in? Wat ging eraan vooraf? Wat gebeurt er hierna? Wat zijn de gevolgen voor de e-sigaret? …
Dat proberen we hierna zo eenvoudig mogelijk op te lijsten.

Wat gebeurde vooraf?

De huidige tabaksrichtlijn bestaat reeds meer dan 10 jaar. In die tijd is er heel wat veranderd. Om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de tabakssector drong een herziening van de richtlijn zich op.

Op 19/12/2012 kwam de Europese Commissie met haar voorstel ter herziening van de tabaksrichtlijn.
In dit 63 pagina tellende document is in het kader van hetgeen ons interesseert één artikel interessant: Artikel 18.

Het fameuze artikel 18 gaat immers over niet-tabaksproducten en meer in het bijzonder de nicotine-houdende variant. (de elektronische sigaret).

Kort samengevat zegt artikel 18 dat enkel verkoop is toegestaan van nicotine-houdende elektronische sigaretten die goedgekeurd zijn als geneesmiddel. Tenzij ze aan een aantal voorwaarden voldoen zoals hieronder beschreven.

Op vraag van het Europees Parlement werd het voorstel van de Europese Commissie nauwkeurig onderzocht door de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. (The Environment, Public Health and Food Safety committee – hierna ENVI genoemd).

Op 10 Juli werd er door ENVI over deze materie gestemd. Het resultaat van deze stemming was een 320 pagina tellend rapport dat recentelijk – op 24/07/2013 – voorgesteld werd. Je kan dit rapport zien als een herwerkte versie van het voorstel van de Europese Commissie. In een reeks amendementen (wijziging van de originele tekst op basis van stemming binnen de ENVI commissie) geeft ENVI via dit rapport finaal advies dat als basis moet dienen voor de stemming in het Europees Parlement .

Kort samengevat bevestigt Amendement 57 het originele Artikel 18, maar gaat nog een stap verder. Enkel nicotine-houdende elektronische sigaretten die goedgekeurd zijn als geneesmiddel mogen verkocht worden. ENVI schrapt de rest van het artikel. Dus zelfs e-sigaretten met minimale concentratie nicotine worden in deze verboden.

Wat staat er de komende periode te gebeuren?

Op 08/10/13 wordt het rapport van ENVI besproken en gestemd in het Europees Parlement. Hebben we dan een nieuwe wet? Nee, dan zijn we er nog lang niet…

Uiterst eenvoudig voorgesteld, volgt er dan nog een proces waarbij het Europees Parlement en de Europese Raad elkaar moeten ‘vinden’. Eens dit gebeurd is en alle komma’s staan juist, dan hebben we een nieuwe wet en is de nieuwe tabaksrichtlijn een feit.

Wat betekent dat voor de elektronische sigaret?

Uiteraard is dit dodelijk voor de elektronische sigaret. Het product wordt wettelijk bestempeld als geneesmiddel, maar het is niet gekwalificeerd als geneesmiddel. Zo’n kwalificatie zit er vandaag vermoedelijk ook niet in, niet alleen vanwege de kostprijs maar ook de lange procedures die zouden moeten doorlopen worden. Als medicijn zou de elektronische sigaret onderworpen worden aan eisen die quasi onhaalbaar zijn voor de huidige producenten. Moest de e-sigaret industrie ervoor gaan om deze kwalificatie vooralsnog af te dwingen, dan brengt dit enorme kosten met zich mee. Veel spelers zullen verdwijnen, de keuze wordt beperkt en de prijzen zullen enorm stijgen met als gevolg dat de e-sigaret hoogstwaarschijnlijk het onderspit zal moeten delven voor de gewone sigaret.

Gaat het zover komen?

De kans dat het Europees Parlement overgaat tot schrapping van artikel 18 is bestaand. Het zijn nu immers alle leden van het Europees Parlement die hun stem moeten uitbrengen en niet alleen de Europarlementariërs verbonden aan Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Er zal tot op de dag van de stemming hard gelobbyd worden en uit verschillende hoeken zal druk gezet worden om de leden van het EP te beïnvloeden. Echter, de Europese Raad zal het met deze schrapping wellicht niet eens zijn. Als het zover komt begint alles van vooraf aan opnieuw.

De kans dat artikel 18 wordt goedgekeurd is realistischer. Ook dan vrezen we ervoor dat er van vooraf aan opnieuw moet begonnen worden en er een periode zal volgen waarbinnen juridische stappen zullen genomen worden om het zaakje nietig te verklaren. De commissie Juridische Zaken (Legal Affairs), die ook gerechtigd was zijn menig te geven over de nieuwe richtlijn van de Europese Commissie, gaf immers reeds aan dat artikel 18 – de regulering van elektronische sigaretten als geneesmiddelen – niet wettelijk is.

Ver vooruitlopen op de zaken is weinig zinvol. Laten we vooralsnog afwachten wat er op 8 oktober in het Europees Parlement wordt beslist. Een niet onbelangrijke dag voor de elektronische damp gemeenschap!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+