Home / Nieuws / Accijns op e-sigaretten? EU neemt eerste stappen.
Accijns op elektronische sigaretten?

Accijns op e-sigaretten? EU neemt eerste stappen.

Afgevaardigden van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben unaniem de eerste stappen gezet richting een hoge accijns op elektronische sigaretten. Aan de Europese Commissie werd gevraagd om in 2017 een wetsvoorstel op te stellen.

In hun aanvraag aan de Europese Commissie gaven zij onder meer aan dat een nieuwe wetgeving zou kunnen helpen om te voldoen aan de doelstellingen inzake volksgezondheid. Uiteraard slaat dit nergens op.

Vandaag zijn de EU-lidstaten verplicht een accijns van minstens 57% op tabaksproducten te heffen. Elektronische sigaretten echter, vallen onder het gewone BTW-regime (In België 21%). Het is duidelijk waar het schoentje wringt. Door de groeiende populariteit van elektronische sigaretten en het toenemend aantal rokers dat de stap zet naar het minder gevaarlijke alternatief, zien de EU landen hun inkomsten dalen. Een accijns op elektronische sigaretten is de eenvoudigste oplossing om die gaten te vullen. Dat is de trieste realiteit.

Deze realiteit werd eind vorig jaar overigens bevestigd in een rapport van de Europese Commissie, waarin werd aangehaald dat wanneer e-sigaretten buiten het domein van accijnsproducten zouden vallen, dit significante financiële gevolgen zou hebben voor de lidstaten. “Sommige landen hebben al een verhoogde taks op deze producten en wanneer andere lidstaten op niet-gecoördineerde wijze beslissen hetzelfde te gaan doen, zou dit het correct functioneren van de interne markten in gevaar kunnen brengen en leiden tot een gedifferentieerd beleid binnen de EU”, aldus het rapport.

Volgens The Guardian zijn Frankrijk en 2 andere lidstaten vragende partij om het accijns tarief vast te leggen op “de grootste gemene deler”. Volgens een EU official zijn er thans ook argumenten om te opteren voor een soort minimum accijns tarief, waarbij lidstaten dan zelf kunnen beslissen om dit al dan niet te verhogen.

Het nieuws over e-sigaret accijnzen zorgde voor behoorlijk ophef binnen de Europese dampwereld. Een official van de EU Commissie maakte echter bekend dat er “vandaag absoluut geen plannen zijn om een accijns voor e-sigaretten in te voeren. Er is ook geen voorstel gedaan om e-sigaretten op hetzelfde niveau als sigaretten te belasten. Voor er beslissingen genomen worden, zouden we eerst een assessment moeten uitvoeren om de impact te kunnen inschatten en is er nog veel werk aan de winkel. De Commissie zal nauwgezet luisteren naar wat de EU regeringen te vertellen hebben en hun verzoeken en inzichten in acht nemen”.

Het ziet er dus naar uit dat we ons in de toekomst mogen verwachten aan accijnzen op elektronische sigaretten. Deze eerste stap richting een taks regime is nog niet de invoering ervan, maar waar rook is, is vuur. Het is dus haast onafwendbaar dat we vanaf 2017 à 2018 wat dieper in onze beugel zullen moeten tasten om onze dampwaren te kunnen financieren. De positivo’s in de dampwereld zijn er nog niet zo zeker van dat de accijns er zal komen, hopelijk hebben ze gelijk. De tijd zal uitwijzen wat het uiteindelijk wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+