Home / Gezondheid en Veiligheid / De e-sigaret en hartziekten
De E-sigaret en Hartziekten

De e-sigaret en hartziekten

De European Society of Cardiology, kortweg ESC houdt zich sinds 1950 bezig met cardiovasculair onderzoek, de opleiding van beroepsbeoefenaren en het informeren van het brede publiek rond alles wat met hart –en vaatziekten te maken heeft.

Tijdens hun jaarlijks congres dat recentelijk in München werd georganiseerd stond voor het eerst de elektronische sigaret als item op de agenda.

Het was de Griekse Dr. Konstantinos Farsalinos die de resultaten van zijn studie omtrent de onmiddellijke effecten van elektronische sigaretten op de hartfunctie uit de doeken deed.

In zijn onderzoek vergeleek hij de hartactiviteit van 20 jonge rokers na het roken van één sigaret met 22 mensen die een nicotine e-sigaret rookten gedurende zeven minuten.

Daaruit bleek dat het roken van een tabakssigaret zorgde voor een sterke verhoging van de bloeddruk. Er werd een stijging vastgesteld van zowel de onderdruk als bovendruk. Bovendien werd er bij de rokers van tabakssigaretten een sterk verhoogde hartslag vastgesteld. De elektronische sigaretten daarentegen, zorgden enkel voor een lichte verhoging van de onderdruk.

Volgens Dr Farsalinos toont dit aan dat – vergeleken met een gewone sigaret – er in mindere mate nicotine wordt geabsorbeerd uit de liquid van de elektronische sigaret.

Het onderzoek focuste op de linker hartkamer, waar zuurstofrijk bloed wordt aangevoerd vanuit de longen (diastolische fase, het hart is ontspannen) waarna het doorgepompt wordt naar het lichaam (systolische fase, het hart is samengetrokken).

De onderzoekers stelden na het roken van een sigaret een verstoorde werking van de linker hartkamer vast in de diastolische fase, terwijl er na het roken van een elektronische sigaret geen enkele parameter een betekenisvol verschil vertoonde.

Dit is niet onbelangrijk, daar een verminderde werking tijdens de diastolische fase vaak het eerste is dat er wordt vastgesteld bij patiënten die een hartziekte ontwikkelen.

Of de e-sigaret de revolutionaire vervanger wordt van de schadelijke tabakssigaret laat Farsalinos vooralsnog in het midden.

“Het is het enige product dat een antwoord biedt aan zowel de chemische (nicotine) als psychologische verslaving van rokers. Laboratorium onderzoek geeft aan dat het significant minder toxisch is en onze studie toont aan dat er geen significante wijzigingen zijn in het functioneren van het hart vlak na gebruik.”

Dr Farsalinos haalde aan dat er meer klinische studies moeten gebeuren vooraleer de e-sigaret als revolutionair kan bestempeld worden. Toch geeft hij ook mee dat de gegevens die vandaag beschikbaar zijn, aanwijzen dat elektronische sigaretten een stuk minder schadelijk zijn en dat tabakssigaretten vervangen door e-sigaretten een positieve invloed kan hebben op de gezondheid.

Waar enerzijds (op basis van “valse” geruchten) veel wordt gesproken en geschreven om te waarschuwen tegen e-sigaretten en het gebruik moet vermeden worden omdat er geen goedkeuring is van de Food & Drugs Administration, zien we anderzijds (op basis van feiten) de bewijzen opstapelen die het gebruik van elektronische sigaretten ondersteunen.

Gezien de belangen zullen echter alle neuzen wellicht nooit in dezelfde richting wijzen.

2 reacties

  1. CHRISTIAN JACOB

    HEB COPD GRAAD 1 CHRONISHE BRONCHITIS MAK IK BLIJVEN ROKEN MET DE E SIGARET

    GRAAG EEN ANTWOORD AUB

  2. Walschap hans

    Ik rook nu vape zonder nicotine heb een stent is dat goed of niet goed dat ik dat doe wat zou julie doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+