Home / Gezondheid en Veiligheid / E-sigaret even schadelijk als tabakssigaret? De waarheid.
Elektronische Sigaret en Longkanker

E-sigaret even schadelijk als tabakssigaret? De waarheid.

Eén van de bekendste risico’s gerelateerd aan het roken van sigaretten is longkanker. E-sigaretten bieden rokers de mogelijkheid in hun nicotinebehoefte te voorzien zonder de aanwezigheid van het grote aantal kankerverwekkende chemische stoffen dat wel aanwezig is bij tabakssigaretten. Dat is meteen ook een van de belangrijkste redenen waarom rokers de overstap van tabakssigaretten naar elektronische sigaretten maken.

Een nieuwe pre-klinische studie die in januari van dit jaar op een conferentie gepresenteerd werd en eerder deze week ook onze media haalde, trekt deze theorie in twijfel.

Je hebt het waarschijnlijk al ergens anders gelezen: “Volgens nieuw Amerikaans onderzoek is de rook van elektrische sigaretten even schadelijk als die van traditionele. Wetenschappers aan de universiteit van Boston hebben nieuw bewijs dat elektronisch roken toch niet zo veel gezonder is. De onderzoekers hebben een paar bronchiale cellen opgekweekt en gekeken welke invloed de rookdamp van zowel een traditionele als e-sigaret had. Daaruit blijkt dat de twee celsoorten dezelfde negatieve eigenschappen vertonen die bovendien ook vastgesteld worden bij kankergezwellen.”

Samengevat, of wat er in het hoofd van “de mensen” blijft hangen: e-sigaretten stimuleren longkanker.

Wat de pers niet gehaald heeft.

In de officiële publicatie met betrekking tot dit onderzoek zitten een aantal belangrijke elementen die de pers niet gehaald hebben. De studie werd niet uitgevoerd op gezonde longcellen maar op gemuteerde longcellen. Het betreft longcellen waarin kunstmatig een gen werd ‘geactiveerd’ dat tumoren bevordert (KRAS) en een gen werd ‘uitgeschakeld’ dat tumoren onderdrukt (P53).

Tijdens de studie werd het effect van e-sigaret damp en sigarettenrook nagegaan op gekweekte longcellen met mutaties in de P53 en KRAS genen. Dit model werd gebruikt omdat P53 en KRAS mutaties vaak gevonden worden in de luchtwegen van rokers of vroegere rokers met een verhoogd risico op longkanker. De cellen werden gekweekt in een vloeibaar medium dat werd blootgesteld aan elektronische sigaret damp of tabaksrook.

Volgens de gepubliceerde samenvatting van de studie werd een deel van de cellen blootgesteld aan e-sigaret damp met een lage nicotine concentratie. Deze concentratie werd bepaald aan de hand van de nicotine concentratie die teruggevonden werd in het bloed van dampers. Een ander deel werd blootgesteld aan e-sigaret damp met een hogere nicotine concentratie. Deze concentratie werd gekozen op basis van het nicotinegehalte waaraan de cellen van rokers (van gewone sigaretten) worden blootgesteld. Een derde deel werd blootgesteld aan gewone sigarettenrook. Een vierde deel werd ongemoeid gelaten teneinde een vergelijking mogelijk te maken.

Op basis van het gevoerde vooronderzoek beweren de onderzoekers dat het agressieve gedrag van menselijke longcellen met P53 en KRAS mutaties, versterkt wordt bij blootstelling aan e-sigaret damp. Anders gezegd, er is een vermoeden dat een blootstelling aan e-sigaretdamp longkanker zou kunnen stimuleren bij individuen die een hoog risico op de ziekte hebben, namelijk individuen die gemuteerde P53 en KRAS longcellen hebben.

In de bevindingen van het onderzoek wordt aangehaald dat de cellen die blootgesteld werden aan sigarettenrook en hoge concentratie nicotine e-sigaret damp kankerachtige gedragingen vertonen. Het gaat om kolonievorming, het proces van overleven en verspreiding van kanker alsmede genexpressie, de vorm waarin het gen zich manifesteert.

Uit de officiële resultaten van het onderzoek wordt duidelijk dat blootstelling aan lage en hoge nicotine concentraties niet dezelfde impact hebben. De lagere nicotine concentratie (gebaseerd op het nicotinegehalte in het plasma van dampers) was niet toxisch voor de cellen en vertoonde geen verhoogde kolonievorming. De hoge e-sigaret nicotine concentratie en de sigarettenrook verhoogde de kolonievorming nadat de cellen 10 dagen werden blootgesteld aan het medium. Het zelfde verhaal geldt voor de bevindingen  met betrekking tot veranderingen in genexpressie. Ook hier was het enkel de hoge nicotine e-sigaret situatie die gelijkaardige veranderingen vertoonde als gewone sigaretten en dit na 96 uren blootstelling.

Waarom moet de boodschap die de populaire media de wereld ingestuurd heeft  ontkracht worden?

Omdat die niet klopt en onvolledig is. Als je hetgeen hierboven aandachtig  hebt gelezen, heb je wellicht al een beter inzicht in heel het verhaal. Daarnaast zijn er serieuze bedenkingen bij de gevolgde procedures en methodes:  is dit wel een weerspiegeling van hetgeen zich in het echte leven (lichaam) afspeelt?

  • De tumoronderdrukker P53 in de cellen werd “uitgeschakeld”. Het is dus niet zo verwonderlijk dat – zoals blijkt uit de publicatie – invasief gedrag in de cellen zich reeds manifesteerde bij aanvang, dus nog voor blootstelling aan e-sigaret dampen of sigarettenrook. Er wordt bovendien in de publicatie ook aangegeven dat er kolonievorming was bij de cellen die niet werden blootgesteld.
  • Het onderzoek geeft aan dat e-sigaret dampen longkanker kan aanwakkeren bij individuen waarvan het P53 gen gemuteerd is. In de medische wereld gaat men ervan uit dat er afwijkingen veroorzaakt worden in het P53 gen wanneer iemand veel rookt of drinkt. Het is echter de vraag of die mutaties zich ook voordoen bij iemand die regelmatig dampt (elektronisch rookt).
  • Er is geen informatie over de nicotine concentraties (laag en hoog) die gebruikt werden bij de uitvoering van het onderzoek.
  • In welke mate zijn genexpressie studies met geïmmortaliseerde cellijnen een bewijs voor wat er zich daadwerkelijk in het menselijk lichaam afspeelt?
  • ….

Besluit: veel vragen, weinig antwoorden

Conclusies kunnen we momenteel niet trekken. Er zijn te weinig antwoorden op de vele vragen die dit onderzoek doet rijzen. De enige nuttige conclusie die uit het onderzoek kan getrokken worden is dat nicotine gelijkaardige genetische expressie veroorzaakt in cellen waarvan de kanker-regulerende genen reeds gemuteerd zijn. Gezien nicotine de gemeenschappelijke noemer is tussen tabakssigaretten en elektronische sigaretten, wordt er eigenlijk gezegd “wanneer aan de garantievoorwaarden voor kanker is voldaan, dan heeft nicotine een zeker effect”.

Het is duidelijk dat er veel meer over dit onderzoek te vertellen valt dan “e-sigaretten bevorderen longkanker bij diegenen die risico lopen”. Het is wachten op verder onderzoek en officiële reacties van specialisten in dit domein, vooraleer er juiste conclusies kunnen getrokken worden.

Gezien de onbekende nicotine concentraten, de lange periodes van blootstelling en kankerachtige gedragingen die blijkbaar kunnen verwacht worden bij deze combinatie van mutaties, is het duidelijk dat meer informatie beschikbaar moet worden gemaakt om het belang van de bevindingen van dit onderzoek te kunnen plaatsen.

Onderzoek naar de veiligheid van de e-sigaret moet gestimuleerd worden. Dat staat buiten kijf.  We zullen echter geduld moeten hebben om te weten te komen of dit onderzoek zal verworden tot de klasse “misleidende onzin” of de aanzet is tot een vooralsnog niet te verwachten “verrassende openbaring”.

Feit is dat dit alles in een zo vroeg stadium zit, dat het nooit publiekelijk had mogen gemaakt worden.

En toch werd het bekendgemaakt…

De bekendmaking van de resultaten van dit onderzoek is qua timing zeer ongelukkig. Het is nog maar even geleden dat de elektronische sigaret in een slecht daglicht gesteld werd door een onderzoek dat aangaf dat er een verband bestaat tussen het gebruik van e-sigaretten en het roken van tabakssigaretten bij tieners.

Insiders beweren dat het slechte nieuws waarmee de e-sigaret industrie de laatste weken geconfronteerd wordt geen toeval is. Studies zoals deze hebben een grote impact op hoe de Food & Drug Administration (Amerikaans overheidsagentschap dat waakt over de kwaliteit & veiligheid van voedsel en medicijnen) zal beslissen de e-sigaretindustrie te regulariseren. Het is op dit eigenste moment dat er hierover gedebatteerd wordt binnen de FDA en een dezer dagen wordt een beslissing in dit verhaal verwacht. Elke negatieve studie die vandaag het daglicht ziet is natuurlijk extra munitie voor de overheid om dampen te verbannen of tenminste even streng te regulariseren als tabak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+