Home / Gezondheid en Veiligheid / E-sigaretten zijn geen opstapje tot roken
E-sigaret is geen opstapje tot gewone sigaret

E-sigaretten zijn geen opstapje tot roken

Dat zijn alleszins de bevindingen van een nieuwe studie over elektronische sigaretten die uitgevoerd werd bij 1300 studenten.

“Elektronische sigaretten vormen een gevaarlijke toegangspoort tot roken”. Het is slechts één van de thema’s waarover in het e-rook wereldje behoorlijk veel gedebatteerd wordt. Vorige maand nog waarschuwde het Amerikaans centrum voor ziektepreventie dat e-sigaretten meer en meer gebruikt worden door jongeren. Het centrum suggereerde dat jongeren op die manier verslaafd kunnen geraken aan nicotine en zo makkelijker de weg naar een gewone sigaret zullen vinden.

Tot de recente studie van Dr Theodore Wagener van de Universiteit van Oklahoma (Health Sciences Center) werd hier nog nooit degelijk onderzoek naar gedaan.

Dr Wagener en zijn team ondervraagden 1300 studenten over hun tabaks- en nicotine gebruik.

  • 43 studenten gaven aan dat hun eerste nicotine product een elektronische sigaret was
  • Slechts één student gaf aan daarna de overstap gemaakt te hebben naar gewone sigaretten

Daarmee wordt een eerste maal aangetoond dat elektronische sigaretten geen belangrijke rol spelen als opstap naar gewone sigaretten.

Dat daarmee alle bewijs geleverd is hoor je ons zeker niet zeggen. Het geeft wel aan dat de “waarschuwingen” met een serieuze korrel zout mogen genomen worden. Bijkomend onderzoek zal nodig zijn om dit vraagstuk volledig op te lossen. Bovendien geeft het enkel aan hoe de situatie vandaag is. In de toekomst kan het verhaal er helemaal anders uitzien.

Er mag zeker niet lichtvoetig worden omgesprongen met deze kwestie. Het is een kwestie van waakzaam te blijven en alle nodige maatregelen te treffen om jongeren te verhinderen de overstap van elektronische naar gewone sigaretten te laten maken.

Het kan niet dat een product dat in de eerste plaats op de markt is gekomen om mensen van het roken te verlossen, individuen aanzet om de omgekeerde beweging te maken.

Trouwens, de elektronische sigaret is niet bedoeld voor niet-rokers. Wij kunnen alvast niet begrijpen dat een niet-roker op een gegeven moment zijn toevlucht zoekt naar een elektronische sigaret. Ook hier moet over nagedacht worden. Elektronisch roken mag niet als cool, hip of trendy worden voorgesteld.

Waar zijn we anders mee bezig?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+