Home / Gezondheid en Veiligheid / Elektronische sigaret 10 keer meer kankerverwekkende stoffen: media slaan de bal opnieuw volledig mis

Elektronische sigaret 10 keer meer kankerverwekkende stoffen: media slaan de bal opnieuw volledig mis

Er is dezer dagen weer heel wat commotie over het al dan niet kankerverwekkende karakter van elektronische sigaretten. Overal lees je dat elektronische sigaretten gevaarlijk zijn en meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan gewone sigaretten.

Aanleiding van al deze vernietigende koppen is een quote van Naoki Kunugita, de onderzoeker die de leiding had over een onderzoek dat recentelijk in opdracht van de Japanse Dienst voor Volksgezondheid werd uitgevoerd:In één van de merken e-sigaretten vond het onderzoeksteam 10 keer meer kankerverwekkende stoffen dan in een traditionele tabakssigaret”.

Wij vinden dat u recht heeft op het juiste verhaal. Niemand beter dan Dr Konstantinos Farsalinos om  deze misleidende krantenkoppen de kop in te drukken en te verduidelijken wat er echt aan de hand is. (Dr Farsalinos is een befaamd cardioloog die al jaren onderzoek voert naar elektronische sigaretten en verbonden is  aan het Onassis Cardiologisch Onderzoekscentrum in Athene en het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven).  Hieronder vindt u zijn reactie (zoals gepubliceerd op http://www.ecigarette-research.com)

Slechts één kankerverwekkende stof

Terwijl alle nieuws-media het hebben over kankerverwekkende stoffen (meervoud) vermeldt de tekst van het onderzoek enkel formaldehyde. Deze substantie, die voorkomt in bouwmaterialen en balsemvloeistoffen is in werkelijkheid zowat overal in de omtrek aanwezig, in elk huis, elke stad of dorp, stedelijke of landelijke omgeving. Dus al het lawaai in de nieuwsmedia gaat over één kankerverwekkende stof, niet enkele kankerverwekkende stoffen.

Bij slechts één van de e-sigaretten die getest werden

Meer nog, de titel is enkel maar misleidend gezien er slechts bij 1 van de 13 producten die getest werden “10 keer meer formaldehyde dan in sigaretten” gevonden werd .

Gemiddeld 50 keer minder formaldehyde dan gewone sigaretten

Er schuilt echter nog een interessanter verhaal achter dit alles. Ik contacteerde onmiddellijk Prof. Kunugita om te vragen naar de resultaten van hun studies. Zijn antwoord was klaar en duidelijk: hij vermeldde de lijst van gepubliceerde studies waaruit hij de resultaten had gehaald. Het gaat in feite over de resultaten van een analyse bij 13 Japanse e-sigaret merken die gepubliceerd werden in het ‘International Journal of Environmental Research and Public Health’.

In 2008 werd er door Canadese onderzoekers een studie uitgevoerd om het formaldehyde gehalte in rook van tabakssigaretten na te gaan. Gemiddeld werd er 200μg formaldehyde per sigaret gevonden. Dat is 6 keer zoveel dan de hoogste waarde (34μg) die gevonden werd in de elektronische sigaretten van Kunugita.

De boodschap met betrekking tot deze media razernij is duidelijk. Zelfs het “slechtste” Japanse product bevatte 6 keer minder formaldehyde dan gewone tabaksrook. Waar de “10 keer meer dan sigaretten” bewering van komt? Ik heb er geen flauw benul van.

Het is natuurlijk niet wetenschappelijk correct uitspraken te doen op basis van de resultaten van één enkel product. We zouden moeten kijken naar het gemiddelde formaldehyde gehalte dat aanwezig is in e-sigaret damp. Over alle testproducten heen, vond het Japanse onderzoeksteam gemiddeld 4.2μg formaldehyde per 10 trekken. (In 4 van de 13 testproducten zelfs helemaal niets). Gemiddeld lag het formaldehyde gehalte bij elektronische sigaretten dus ongeveer 50 keer lager dan dat van traditionele tabakssigaretten.

Het is duidelijk dat we ons moeten realiseren, dat het misleidend is het debat te focussen op slechts één van de kankerverwekkende stoffen die aanwezig zijn in sigaretten. Zelfs wanneer e-sigaretten een gelijkaardig of een hoger formaldehyde gehalte zouden bevatten, dan zijn ze nog steeds vrij van de meerderheid toxische en kankerverwekkende substanties die in sigarettenrook aanwezig zijn. Over het algemeen is het restrisico van e-sigaret meerdere grootteordes lager dan het roken van sigaretten. Dat is wat rokers moeten (en verdienen) te weten.

Een reactie

  1. zeer betreurenswaardig dat een stom klein (fout !) artikeltje in een krant de perceptie over e-roken kan beïnvloeden. Sinds het artikel is verschenen, moet ik elke dag een paar keer horen dat mijn e-sigaret ‘eigenlijk nog veel ongezonder dan een gewone sigaret is’. Men publiceert in feite wat ‘de mensen’ wíllen lezen. Nog dezelfde dag werd op de website van dezelfde krant het artikel direct ontkracht, maar dat hebben ze dan niet gelezen. Jammer !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+