Home / Goed om te weten / Elektronische Sigaret – gedetailleerd rapport van de franse dienst ter preventie van het roken
Rapport Rookpreventie en Elektronische Sigaret

Elektronische Sigaret – gedetailleerd rapport van de franse dienst ter preventie van het roken

In Frankrijk werd door OFT (De franse dienst ter preventie van het roken) een gedetailleerd rapport opgesteld waarin een panel bestaande uit 10 experts een antwoord formuleert op 161 vragen gerelateerd aan elektronische sigaretten. Op basis van de bevindingen geven ze bovendien een hele reeks aanbevelingen met betrekking tot de te voeren politiek voor e-sigaretten in Frankrijk.

Hieronder vind je een samenvatting van het rapport. Het is vooral interessant te constateren dat de aanbevelingen die dit panel formuleren zeer positief zijn voor de toekomst van de elektronische sigaret als substituut voor de gewone sigaret. Het rapport is enorm goed onderbouwd. Er kan en mag dus terecht veel waarde gehecht worden aan hetgeen deze heren te vertellen hebben.

Wens je het 212 pagina tellende (Fanstalige) rapport volledig te lezen, kan je terecht op de link onderaan in dit artikel.

Vaststellingen

 • De consumptie van tabak brengt gevaren met zich mee.
 • In Frankrijk sterven dagelijks 200 mensen per dag door tabaksrook.
 • Eén roker op twee sterft aan een ziekte die rechtstreeks te wijten is aan het roken.
 • Volgens het raamverdrag in de strijd tegen tabak (CCLAT) is een complete rookstop de voornaamste doelstelling maar gezien de problemen die tabak met zich meebrengen is een beleid dat zich richt op de beperking van de risico’s gerechtvaardigd.
 • De intensiteit waarmee je “afhankelijk” wordt van tabak is veel sterker dan bij alcohol, cannabis, synthetische drugs, cocaïne en heroïne.
 • Tabak is verslavend en dat rechtvaardigt het gebruik van strategieën en geneesmiddelen om te kunnen stoppen met roken. Het rechtvaardigt ook om nieuwe producten te bestuderen die als substituut kunnen gebruikt worden en minder risico’s met zich meebrengen.

Sigaret of Elektronische Sigaret

 • De elektronische sigaret is een nieuw product waarvan het gebruik sinds kort exponentieel groeit.
 • Volgens een schatting (mei 2012) hebben 6% van de Fransen ooit een elektronische sigaret “geprobeerd”, 1% of zo’n 500.000 individuen gebruiken het actief.
 • Eén roker op twee sterft aan een ziekte die rechtstreeks te wijten is aan het roken.
 • De algemene kennis rond elektronische sigaretten stijgt snel, toch zijn er nog een aantal zaken die meer duidelijkheid vragen. Het is niet aan de orde te wachten tot wetenschappelijke gegevens beschikbaar worden om een reeks aanbevelingen te doen.

Kenmerken van e-liquids en e-sigaretten

 • De e-liquids kunnen stoffen bevatten of doen vrijkomen die mogelijk irritaties veroorzaken of een toxisch karakter hebben. Indien aanwezig is dit echter significant lager dan bij gewone tabaksrook.
 • E-liquids bevatten al dan niet nicotine.
 • In tegenstelling tot een sigaret komen er bij de elektronische sigaret geen koolstofmonoxide (CO) of aanzienlijke hoeveelheden kankerverwekkende stoffen vrij.
 • Elektronische sigaretten zijn niet onderworpen aan specifieke reglementeringen voor kwaliteitscontrole, distributie, verkoop aan minderjarigen, reclame en openbaar gebruik. Ze zijn slechts onderworpen aan de Europese normen. (Frankrijk)

Voordelen en risico’s van elektronische sigaretten

 • Bij een roker die afhankelijk is van tabak, zou het vervangen van tabak door een e-sigaret in theorie moeten bijdragen tot een vermindering van de risico’s en schade die wordt aangericht.
 • Gebaseerd op de huidige kennis kan er gesteld worden dat de snelheid van opname van nicotine in het bloed ergens in het midden ligt tussen de opname via tabak en de opname via andere orale nicotine substituten.
 • De concentratie nicotine verkregen via een elektronische sigaret is variabel en hangt af van de hoeveelheid (%) nicotine in de liquid, het type e-sigaret en de manier waarop de sigaret gebruikt wordt. Ze is voldoende om de roker die afhankelijk is van nicotine de nodige dosis te verschaffen.
 • Het is in de praktijk niet mogelijk om een visueel onderscheid te maken tussen e-sigaretten die nicotine bevatten of nicotinevrij zijn. Ze hebben hetzelfde uiterlijk en het gebruik simuleert in beide gevallen de handeling van het roken.
 • Waar er niet mag gerookt worden, zou de elektronische sigaret (zelfs die zonder nicotine) kunnen aanzetten tot roken. (Frankrijk)

De experts bevelen aan…

 • Het gebruik van de elektronische sigaret (met of zonder nicotine) niet te verbieden in Frankrijk.
 • Geen maatregelen te nemen die de toegang/aankoop van elektronische sigaretten voor rokers bemoeilijken. Dit omdat ze minder schade aanbrengen als vervanger van een sigaret.
 • Maatregelen te nemen om reclame en eventuele verkoop aan minderjarigen of niet-rokers uit te sluiten.
 • De e-sigaret te reglementeren: het product, de distributie en het gebruik.
 • Dat deze reglementering algemeen moet zijn en rekening moet houden met alle aspecten van de elektronische sigaret.
 • Dat elektronische sigaretten die aan bepaalde voorwaarden voldoen het statuut van geneesmiddel moeten krijgen en dus enkel bij de apotheker te verkrijgen mag zijn.
 • Dat e-sigaretten en liquids die dit statuut niet hebben parallel kunnen verkocht worden via andere verkooppunten.
 • Dat Frankrijk de intrekking van artikel 18 van de Europese richtlijn voor tabaksproducten aanvraagt. (Voor e-liquids met meer dan 4mg/ml nicotine moet het product een reeks farmaceutische reglementeringen voldoen en goedgekeurd zijn als geneesmiddel)
 • Dat er nieuwe limieten moeten opgelegd worden aan de hoeveelheid nicotine die e-sigaretten en hun navullingen bevatten.
 • Dat de maximale concentratie nicotine voor niet farmaceutische e-sigaretten moet vastgelegd worden op 18mg/ml.
 • Dat navullingen een maximaal volume mogen hebben van 30ml.
 • Dat één cartomizer/cartridge maximaal 40mg nicotine mag bevatten.
 • Dat in het kader van het huidige verbod op indirecte reclame voor tabak, het verbod op reclame voor e-sigaretten beter moet toegepast en gecontroleerd worden.
 • Dat de verkoop van elektronische sigaretten moet verboden worden aan minderjarigen.
 • Dat de verkoop niet mag mogelijk zijn in supermarkten maar enkel erkende verkooppunten.
 • Dat de samenstelling van de e-liquids duidelijk moet aangegeven worden op elke verpakking: een lijst van alle componenten die meer dan 1% vertegenwoordigd zijn en producten die een eventueel gevaar voor de gezondheid met zich meebrengen.
 • Dat de concentratie nicotine in een cartridge/caromizer moet kunnen afgelezen worden op het product zelf.
 • Dat de fabrikanten verplicht worden de lijst van aroma’s en ingrediënten bekend te maken alsmede beschikbare gegevens over hoe veilig deze componenten zijn bij kort of langdurig inhaleren.
 • Dat het gebruik van elektronische sigaretten moet verboden worden waar het verboden is te roken.
 • Dat vermeldingen zoals « om te roken waar het verboden is » moeten verboden worden.
 • Dat e-sigaretten niet zouden gebruikt mogen worden door zwangere vrouwen omdat daar nog geen gegevens over bekend zijn.
 • Dat de gebruiker waakzaam moet zijn bij langdurig gebruik. Dit omdat er vandaag een gebrek is aan precieze wetenschappelijke studies m.b.t. een gebruik langer dan 6 maanden.
 • Dat elk onderzoek naar de doeltreffendheid van de elektronische sigaret als vervanger van gewone sigaretten alsmede onderzoek naar de impact van langdurig gebruik moet worden aangemoedigd – en onafhankelijk  van de fabrikanten moet gebeuren.

Wie het volledig rapport (in het Frans) wenst te lezen kan terecht op deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+