Home / Nieuws / Elektronische sigaret onder vuur in Europese Unie?

Elektronische sigaret onder vuur in Europese Unie?

De Europese Unie heeft deze week een officieel voorstel ingediend tot de herziening van de tabaksproducten-richtlijn. Houdt deze richtlijn een verbod in op elektronische sigaretten?

De richtlijn die vrijgegeven werd door de Europese Unie, houdt in dat elektronische sigaretten worden verboden en niet mogen verkocht worden, tenzij ze aan klinisch onderzoek onderworpen zijn en goedgekeurd zijn als farmaceutisch middel. Enkel elektronische sigaretten die per eenheid (per cartridge) maximaal 2mg nicotine bevatten zullen worden toegelaten.

De richtlijn die vrijgegeven werd door de Europese Unie, houdt in dat nicotine houdende producten (bv. elektronische sigaretten) met een nicotine gehalte onder een bepaalde maximumwaarde in de handel gebracht mogen worden, maar moeten gezondheidswaarschuwingen bevatten. Producten met een nicotinegehalte boven deze maximumwaarde mogen alleen in de handel worden gebracht wanneer zij als geneesmiddel zijn toegelaten, bijvoorbeeld voor nicotine vervangende therapieën.

Wat is die maximumwaarde?

Hieronder een vertaling van een relevant stuk uit de betreffende richtlijn:

Enkel nicotine-houdende producten die toegelaten zijn op grond van richtlijn 2001/83/EG mogen op de markt gebracht worden:

  • producten met een nicotinegehalte van meer dan 2 mg per eenheid, of
  • producten met een nicotineconcentratie van meer dan 4 mg per ml of
  • producten waarvan het gebruik resulteert in een maximale plasma concentratie van 4ng nicotine per pl. (hoeveel nicotine er na gebruik gemiddeld in het bloed zit)

 
Wat betekent dit nu concreet?

De meeste cartridges van e-sigaretten bevatten meer dan 2mg of 4mg/ml. Uiteraard zijn er cartridges die 0mg nicotine bevatten, maar de meest verkochte types bevatten tussen 12mg en 18mg nicotine. (voor een cartridge van 1ml is dit dus tussen 12mg/ml en 18mg/ml).

U hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat deze waarden ver boven de toegelaten norm van de richtlijn liggen.

In de praktijk zou dit dus betekenen dat elektronische sigaretten niet langer beschikbaar zullen blijven. Dat zou een doorn in het oog zijn voor de miljoenen rokers die de tabakssigaret ondertussen reeds vaarwel gezegd hebben en een alternatief hebben gevonden in de e-sigaret.

Hoe gaat het nu verder?

Na raadpleging van de belanghebbenden, waaronder een openbare raadpleging werd het voorstel van de Europese Unie aangenomen. Om tot een besluit te komen werden zowel economische, sociale als gezondheidseffecten afgewogen.

Het voorstel zal nu voorgelegd worden aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers en zal naar verwachting in 2014 worden goedgekeurd. Het zou dan vanaf 2015-2016 in werking kunnen treden.

Schande?

Na jarenlange voorbereiding heeft de Europese Commissie haar voorstel voor herziening van de tabaksproductenrichtlijn aangenomen. Het verbod op nicotine houdende elektronische sigaretten is slechts één van de 5 belangrijke elementen van het voorstel.

De 4 andere elementen van het voorstel:

  • aangepaste gezondheidswaarschuwing op pakjes sigaretten
  • verbod op aromasigaretten (bv. Vanille, Mojito,…)
  • leeftijdscontrolesysteem voor verkoop via internetdetailhandelaren
  • maatregelen tegen illegale handel (bv. hologrammen)

 
De Europese unie had als doel om “roken minder aantrekkelijk maken en jongeren ervan te weerhouden met roken te beginnen”. Na “jarenlange voorbereiding” legt de Europese Unie met trots hoger vernoemd voorstel op tafel.

Jarenlange voorbereiding resulteert dus in een aangepaste gezondheidswaarschuwing op pakjes sigaretten en een verbod op elektronische sigaretten. Zou Astrid Bryan dit ook AMAZING vinden? Of eerder FUCKED UP?

Wat is de boodschap aan de Europese onderdanen?

Indien het de bedoeling was om roken minder aantrekkelijk te maken (gelooft u het?) dan slaat deze richtlijn de bal 100% mis. Elke roker weet dat de gezondheidswaarschuwingen op een pakje sigaretten nauwelijks invloed hebben op het rookgedrag.

Indien het de bedoeling was om de gezondheid van de burgers (en jongeren) te beschermen dan slaat deze richtlijn de bal 200% mis. Iedereen die wil (beginnen) roken zal dit ongehinderd kunnen blijven doen. Meer nog, de richtlijn verhindert dat een groot aantal rokers die in de elektronische sigaret een veiliger substituut zouden kunnen vinden niet langer die optie zullen hebben.  Meer nog, de richtlijn moedigt ex-rokers die overgestapt zijn op een veiliger alternatief (e-sigaret) terug naar de goeie ouwe sigaret te grijpen!

 

Wat dan wel?

De gevoerde politiek beschermt de verkoop van sigaretten en de verkoop farmaceutische alternatieven ten koste van de gezondheid van de Europese onderdanen. Het zijn de tabaks- en de farmagiganten die de wet hier dicteren.  NIET MEER OF NIET MINDER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+