Home / Nieuws / Europees Parlement mild voor elektronische sigaret

Europees Parlement mild voor elektronische sigaret

elektronische sigaretVandaag werd er in het Europees Parlement gestemd over de nieuwe tabaksrichtlijn. Het EP keurde de nieuwe richtlijn goed al werd het voorstel dat de Europese Commissie op tafel legde serieus afgezwakt. Zeker wat betreft elektronische sigaretten werd het strenge voorstel (zie vorige artikels) van tafel geveegd.

Het Europees Parlement wil een regularisatie van de e-sigaret, maar niet onder dezelfde regels als medicijnen. Alleen wanneer producenten een preventieve of genezende werking van hun producten claimen dan gelden de regels die voor medicijnen gelden. In andere gevallen zullen ze als tabaksproduct aanzien worden.

Op die wijze werd er een compromis gevonden waarbij er aan de ene kant een zekere regelgeving komt, maar dat aan de andere kant voldoende ruimte laat zodat mensen die elektronische sigaretten gebruiken dit zullen kunnen blijven doen en de producten ook toegankelijk blijven voor deze groep gebruikers.

Zo zal het reclameverbod dat reeds in voegen is voor tabaksproducten voortaan ook van kracht zijn voor elektronische sigaretten.

Verdere regularisering voorziet in gezondheidswaarschuwingen die verplicht zullen worden op de verpakking van elektronische sigaretten en e-liquids, het verbod op verkoop aan minderjarigen en een eventuele beperking op internationale afstandsverkopen.

Bovendien mogen de elektronische sigaretten maximaal 30mg/ml nicotine bevatten en zullen productenten/importeurs die hun product op de Europese markt willen aanbieden verplicht worden om aan de bevoegde autoriteiten een lijst te overhandigen met alle ingrediënten die hun producten bevatten.

De tabaksrichtlijn werd aangenomen met 620 stemmen voor, 43 tegen en 14 onthoudingen.

Met dit wetsvoorstel kan het Europees Parlement nu de onderhandelingen aanvatten met met de Raad van Europa. Er wordt verwacht dat  het wetsvoorstel nog voor het einde van de legislatuur zijn beslag krijgt. Met het bereikte onderhandelingsresultaat zal de stemming worden overgedaan, vermoedelijk tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar. Zodoende kan de wet van kracht zijn, nog vóór de Europese verkiezingen in mei volgend jaar.

Vanaf dat ogenblik hebben de lidstaten en dus ook België en Nederland anderhalf jaar de tijd om deze richtlijn om te zetten in lokale wetgeving.

3 reacties

  1. Marie-Jeanne

    Mag men nu roken op openbare plaatsen met een electrische sigaret?

    • Roken met een e-sigaret is onmogelijk volgens mij. Dampen mag je overal, maar houd je aub aan de etiquette. Niet iedereen is gecharmeerd van damp, hoe veilig ook.

  2. het blijft verwarrend of je nu wel of niet mag roken op openbare plaatsen met een electrische sigaret?
    Wie kan mij hier a,u,b een antwoord op geven ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+