Home / Vaak Gestelde Vragen / Is tweedehands rook van e-sigaretten echt onschadelijk?

Is tweedehands rook van e-sigaretten echt onschadelijk?

In de praktijk zal je merken dat je omgeving radicaal anders zal reageren op de dampen afkomstig van je e-sigaret vergeleken met een gewone sigaret. Hoogstwaarschijnlijk zal je geen enkele niet-roker uit je omgeving horen klagen, iets wat met gewone sigaretten natuurlijk vaak wel het geval was.

Er zijn tal van praktijkgevallen zoals astmalijdende partners van ex-rokers die totaal geen last lijken te hebben van de uitgeademde damp van e-sigaretten waardoor vaak wordt gezegd dat de dampen die een elektronisch roker uitblaast onschadelijk zijn.

Thans rijst de vraag of dit werkelijk zo is. Een elektronische sigaret kan immers nicotine bevatten. Zit er in de uitgeademde damp dan geen nicotine of andere schadelijke stoffen?

Het klopt dat de uitgeademde damp nicotine bevat, maar het klopt ook dat deze damp geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

De reden hiervoor is tweeërlei.

Eerst en vooral heeft dit te maken met de hoeveelheid nicotine aanwezig in de damp. Mogelijk wist je dit nog niet,  maar ook in bijvoorbeeld bloemkool, aardappelen of tomaten zit een uiterst kleine hoeveelheid nicotine. De hoeveelheden die je aantreft in de uitgeblazen damp zouden hiermee vergelijkbaar zijn en dus volkomen onschadelijk.

 (bron: http://www.nejm.org)

De kans dat een derde de uitgeblazen damp inademt is vrij klein. Het residu nicotine in de uitgeademde damp is praktisch verwaarloosbaar, waardoor het uiterst snel wordt afgebroken wordt en uiteenvalt. Dit in tegenstelling tot de rook van een gewone sigaret die als het ware in de ruimte waar gerookt wordt “blijft hangen”. Meeroken is dus eigenlijk quasi niet mogelijk.

Google+