Home / Goed om te weten / De geschiedenis van de e-sigaret

De geschiedenis van de e-sigaret

De stijgende populariteit van de elektronische sigaret gaat onvermijdelijk gepaard met de vraag waar de oorsprong van deze uitvinding nu eigenlijk ligt. In veel naslagwerken zal je terugvinden dat de geschiedenis begint bij de Chinees Hon Lik.

Ons verhaal gaat echter veel verder terug.

We willen geen afbreuk doen aan het pionierswerk van de heer Lik, maar eerlijkheid gebiedt ons alle eer toe te schrijven aan de Amerikaan Herbert A. Gilbert die reeds in 1963  een octrooi indiende voor een elektronische sigaret.

Gilbert zelf, bestempelde zijn uitvinding als een rookloze, tabaksvrije sigaret.

De uitvinding van Gilbert moest zorgen voor een veilige en onschadelijke rookervaring door tabak en papier te vervangen door verwarmde, gearomatiseerde lucht.  In geval van een respiratoire aandoening moest het toestel het inhaleren van warme medicatie mogelijk maken en dit onder toezicht van een arts

In zijn aanvraag, stelt Gilbert het als volgt:

De doelstelling van deze uitvinding is een toestel te lanceren dat lijkt op een sigaret, waarbij (omgevings)lucht via een poreuze substantie in een cartridge kan worden getrokken. In deze cartrigde kan de lucht zich vermengen  met een onschadelijk chemisch smaak -en vloeistof preparaat  waarna de gearomatiseerde, vochtige lucht zich in het toestel langs een verwarmingselement verplaatst om zodoende als warme, vochtige, gearomatiseerde lucht terug naar buiten te komen (in de mond en desgewenst in de longen van de gebruiker).

Bij zijn uitvinding verloor Gilbert geen details uit het oog. Zo wilde hij de wereld voorzien van een rookloze, tabaksvrije sigaret, waarbij de vloeistoffen op zulke wijze door het verwarmingselement zouden circuleren opdat de temperatuur van de geïnhaleerde rook deze van gewone sigarettenrook zou benaderen. Bovendien stelde hij toen reeds dat het isoleren van de warmtebron een cruciaal element zou zijn, opdat het toestel niet te warm zou worden en comfortabel kon worden vastgehouden.

Het moge duidelijk zijn dat de elektronische sigaret van Herbert A. Gilbert enorm veel potentieel had. Ze had echter ook het potentieel  om de winsten van de grote tabaksgiganten te doen kelderen.  Bovendien was er in de jaren zestig nog niet zoveel commotie rond de schadelijke gevolgen van roken.

Het is dan ook geen wonder  dat het toestel van De Heer Gilbert nooit in productie ging.

Dat Gilbert een genie was die zijn tijd ver vooruit was, zal pas veel later blijken.

In de 40 jaren die volgen op Gilberts uitvinding, worden er talloze aanvragen ingediend voor vergelijkbare toestellen.

Het is pas in 2003 dat de 52 jarige Chinese chemicus Hon Lik uit Beijing er in slaagt
om een commercieel uitvoerbaar ontwerp van een elektronische sigaret te ontwikkelen.

Hon Lik in 2003 tewerkgesteld  bij de firma Golden Dragon Holdings kwam met zijn toestel aandraven toen zijn vader – die ook een verstokt roker was – kwam te overlijden van longkanker.

“Golden Dragon Holdings” veranderde later van naam en werd omgedoopt tot “Ruyan”, wat zoveel betekent als “houden van rook”.

In 2004 werd het ontwerp van Lik gepatenteerd en twee jaar later, in april 2006, verschijnen de eerste electronische sigaretten op de Europese markt.  Niet veel later, zo rond eind 2006, worden de producten ook op de Amerikaanse markt geïntroduceerd.

Vanaf de introductie van de elektronische sigaretten  op de westerse markten belanden we in een turbulente periode van strijd, onduidelijkheid, onwetendheid, claims, rechtzaken,  onderzoeken, wetswijzigingen, verbanning, …. een periode die vandaag nog altijd voortduurt.

Google+