Home / Nieuws / Het Europees akkoord over elektronische sigaretten is een feit

Het Europees akkoord over elektronische sigaretten is een feit

Raad van de Europese Unie heeft de nieuwe tabaksrichtlijn goedgekeurd. Het Europees akkoord over e-sigaretten is daarmee een feit.

Volgens de nieuwe tabaksrichtlijn zullen elektronische sigaretten voortaan niet meer dan 20 mg/ml nicotine mogen bevatten en cartridges een maximale capaciteit hebben van 2ml. Wat navulbare elektronische sigaretten betreft, zal de Commissie verslag moeten uitbrengen over hun potentieel risico voor de volksgezondheid ten laatste twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn. Indien minstens drie lidstaten de navulbare elektronische sigaret bannen omwille van een aantoonbaar risico op de volksgezondheid, dan heeft de Commissie het recht om dit verbod uit te breiden naar alle lidstaten. Lidstaten hebben de mogelijkheid om elektronische sigaretten aan dezelfde regels te onderwerpen als medicijnen op voorwaarde dat ze voldoen aan de bepalingen van de farmaceutische wetgeving. De overeenkomst heeft als doelstelling om rokers te helpen om te stoppen met roken en tegelijkertijd te vermijden dat jonge mensen beginnen te roken.

Hierboven de letterlijke vertaling van het persbericht van de Raad. De nieuwe richtlijn voor tabak en de omstreden elektronische sigaretten is een compromis gesloten tussen het Europees parlement dat pleitte voor een vrije verkoop van de e-sigaret en de lidstaten die wilden dat de e-sigaret als geneesmiddel werd geclassificeerd.

Wat betekent dit nu concreet?

In principe komt dit neer op de regularisatie van de elektronische sigaret.

Het compromis geeft aan dat elektronische sigaretten als tabaksproducten zullen aanschouwd worden indien de nicotine concentratie meer dan 20 mg/ml is. Gezien populairste liquids tussen 12mg/ml en 18 mg/ml nicotine bevatten mag dit geen domper op de feestvreugde zijn.

Verder wordt er aangegeven dat de lidstaten vrij zijn om elektronische sigaretten onder de medicijnwet te laten vallen, wanneer de betreffende producten claimen een genezende of preventieve werking te hebben. Omdat de meeste producenten van e-sigaretten zulke slogans reeds van hun advertising campagnes en verpakkingen hebben onttrokken maken wij ons sterk dat de e-roker binnenkort niet naar de apotheek moet voor zijn dosis e-liquid.

Tot slot kunnen we lezen dat wanneer 3 lidstaten een bepaalde liquid of cartridge als onveilig voor de volksgezondheid beschouwen (bijvoorbeeld omdat ze toxische stoffen bevat) deze navullingen kunnen verboden worden over de hele EU.

Is de kogel nu door de kerk? Of komt er binnenkort weer een andere aap uit de mouw?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+