Home / Gezondheid en Veiligheid / Is butaandion, gebruikt in sommige e-liquids gevaarlijk voor de gezondheid?
Het gebruikv an diacetyl of butaandion in e-liquids

Is butaandion, gebruikt in sommige e-liquids gevaarlijk voor de gezondheid?

Is butaandion dat gebruikt wordt in sommige e-liquids gevaarlijk voor de gezondheid?

Wat is butaandion?

Butaandion of diacetyl is een stof met een intense botersmaak. Ze komt in lage concentraties voor in natuurlijke producten zoals koffie, appels, honing en azijn. Omwille van zijn typische botersmaak, wordt butaandion frequent gebruikt in de voedingsindustrie. Denk maar aan producten op basis van plantaardige oliën en vetten die een boterachtige smaak moeten hebben. Onder invloed van gist ontstaat butaandion of diacetyl ook als bijproduct bij de productie van bier wanneer glucose omgezet wordt in ethanol. Het ligt voor de hand dat deze stof ook populair is bij fabrikanten van e-liquids, die uiteraard allen baat hebben met het lanceren van de best of lekkerst smakende juices.

Toxicologie en veiligheid van butaandion

Butaandion wordt door de Food and Drug Administration als “veilig” bestempeld, maar dit verwijst enkel naar de inname via onze voeding. Hoe het juist zit met het inhaleren van butaandion bij het dampen van een elektronische sigaret is een ander verhaal.

Men is er vrijwel zeker van dat er een relatie bestaat tussen het werken met butaandion als kunstmatig boteraroma en de longziekte bronchiolitis obliterans. Dit is een levensbedreigende longziekte die de bronchiolen vernauwd door de vorming van weefsel. De enige remedie om deze ziekte te overleven is een longtransplantatie. Het risico op de ziekte is vooral bestaand wanneer de stof verhit wordt en er gedurende lange perioden in de dampen wordt gewerkt.

De bal is beginnen rollen naar aanleiding van een affaire in een fabriek in Missouri waar magnetronpopcorn geproduceerd wordt. Vandaar dat de ziekte vaak ook popcornlong genoemd wordt. Na een reeks van klachten werd er een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat bijna 20 van de 135 werknemers van de popcornfabriek een abnormale longfunctie vertoonden en het risico op luchtweg-obstructie 3 keer hoger lag dan normaal. Het onderzoek toonde aan dat het verhitten en langdurig inademen van butaandion dampen – de substantie om popcorn een heerlijke boterachtige smaak te geven – verantwoordelijk was voor deze problemen. Er werden in deze case trouwens miljoenen dollars aan schadevergoedingen uitbetaald.

Het gebruik van butaandion in e-liquids

Toen elektronisch roken nog in zijn kinderschoenen stond werd er behoorlijk veel gebruik gemaakt van butaandion om e-liquids die lekkere boterachtige smaak mee te geven. Dampers die dit soort e-liquids gebruiken/gebruikten – of er weet van hebben – zullen kunnen bevestigen dat butaandion een echte ‘smaak upgrader’ is, de kers op de taart als het ware.

Mede dankzij de stijgende populariteit van elektronische sigaretten, een breder publiek dat in contact kwam met e-liquids en dus meer kennis onder gebruikers, werd dit gebruik al snel in vraag gesteld. Ook opposanten vonden in butaandion al vrij snel een partner om de elektronische sigaret aan de schandpaal te nagelen.

Het moet zo rond 2011 geweest zijn – onze eerste stappen in de dampwereld – toen de gespecialiseerde forums overspoeld werden met kritische vragen rond dit thema.

In eerste instantie leek dit een positief effect te hebben op de verschillende producenten. De meeste fabrikanten verwijderden butaandion uit hun e-liquids en hun marketingdivisies maakten er gretig gebruik van om hun e-liquid als ‘butaandion-vrij’ te advertizen.

In 2014 startte Dr. Konstantinos Farsalinos – van het Onassis Cardiac Surgery Center in Athene – een onderzoek naar de aanwezigheid van methylmethacrylaat en butaandion in e-liquids. In zijn onderzoek nam hij 159 zoete e-liquids van 36 Europese en Amerikaanse fabrikanten onder de loep en toonde hij aan dat 74.2% van de samples positief testten op de aanwezigheid van deze chemische stoffen. 47.3% van de positieve samples bevatten gehaltes (lichtjes) hoger dan wat het National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) goedkeurt.

De studie van Dr. Farsalinos toonde dus aan dat ondanks de claims van de fabrikanten en ondanks de testen die zij beweerden uit te voeren er toch stoffen in hun e-liquids voorkwamen die er eigenlijk niet in thuis hoorden.

Farsalinos’ onderzoek heeft ongetwijfeld wat teweeg gebracht bij de e-liquid producenten. Sommige e-sigaretgroeperingen leggen vandaag hun leden de verplichting op testen uit te voeren op hun liquids, maar dat kan helaas niet gegarandeerd worden voor alle fabrikanten. Kortom, zolang er geen wettelijk kader is om dit te reguleren is het voor de gebruiker quasi onmogelijk te achterhalen of er butaandion in zijn e-liquid aanwezig is.

Moeten dampers zich zorgen maken?

De veiligheidslimiet die NIOSH heeft opgesteld omvat de hoeveelheid blootstelling die bij 1 op 1000 werknemers longdysfunctie zou veroorzaken na 45 jaar blootstelling. Dr. Farsalinos benadrukte dat een risico van 1 op 1000 om longdisfunctie te ontwikkelen nog altijd een fenomenaal voordeel is ten opzichte van rokers, die bijna een kans van 1 op 3 hebben om tijdens hun leven met COPD of chronisch obstructieve longziekte geconfronteerd te worden. Hij toonde aan dat gewone sigarettenrook ongeveer 100 keer meer butaandion bevat dan de e-liquid die het slechts scoorde in zijn tests. Vandaag wordt bronchiolitis obliterans bovendien niet met roken geassocieerd. Dit kan – gezien het butaandion gehalte in sigaretten – een geruststelling zijn voor dampers. Thans moeten we niet uit het oog verliezen dat er andere aan de luchtwegen van rokers gerelateerde problemen gekend zijn die nog niet volledig in kaart zijn gebracht en mogelijk verband houden met de aanwezigheid van butaandion.

Al zijn de risico’s voor dampers heel klein of misschien wel onbestaand, toch is de aanwezigheid van butaandion in e-liquids absoluut iets waar de elektronische sigaretten industrie zich moet om bekommeren. Niet alleen om de opposanten van elektronisch roken de mond te snoeren maar vooral omdat de mogelijke risico’s zo gemakkelijk te vermijden zijn. Butaandion is immers absoluut geen must, het moet gewoon uit de e-liquidformules geschrapt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+