Home / Nieuws / Jonge rokers zijn minder talrijk maar vertonen meer tekenen van verslaving

Jonge rokers zijn minder talrijk maar vertonen meer tekenen van verslaving

Lees hieronder het persbericht van consumentenorganisatie OIVO, aangaande een enquête om het rookgedrag van jongeren in kaart te brengen.

Gemiddeld zijn jongeren die al gerookt hebben daar nog voor hun 13e verjaardag mee begonnen. Een aandeel van 7% van de rokende jongeren rookte voor het eerst op de leeftijd van 10 jaar, 6% op de leeftijd van 11 jaar. De leeftijd van 13 tot 17 jaar is duidelijk een kritieke periode, aangezien de jongeren dan doorgaans voor de eerste keer in contact komen met tabak. Rokende jongeren consumeren gemiddeld 12,7 sigaretten per dag, hetzij meer dan een sigaret per dag meer dan vorig jaar.

De eerste sigaret
De studie toont aan dat weinig jongeren onder de 13 jaar blijven roken na een eerste experiment. Vanaf de leeftijd van 13 jaar stijgt het aantal jongeren dat een eerste sigaret proeft spectaculair, net als het aantal jongeren dat na dat eerste experiment blijft verder roken. Hoewel in vergelijking met 2009 het percentage gedaald is met 6 procentpunten, toch zegt nog steeds 30% ooit al een sigaret geprobeerd te hebben. Bijna 90% van de jongeren zegt dat ze niet alleen waren toen ze hun eerste sigaret proefden; ze waren in het gezelschap van hun beste vrienden (49%) of van gewone vrienden (30%). Meer dan de helft van de jongeren (54%) denkt dat een eerste sigaret niet erg gevaarlijk is en dat het volstaat op tijd te stoppen met roken. De allerjongste leerlingen zijn zich beter bewust van het gevaar van de eerste sigaret maar lijken zich minder dan de oudere leerlingen bewust van de verslavende werking van tabak.

Stoppen met roken en rookpreventie
Het aandeel rokende jongeren neemt af, maar de gemiddelde tabaksconsumptie per jonge roker neemt toe van 7,5 sigaretten per dag in 2006 en 2008 naar 11,5 in 2009 en 12,7 in 2010. De tabaksconsumptie per roker is heel groot bij de jongeren van 13 en 14 jaar: gemiddeld ongeveer 20 sigaretten per dag. Vanaf de leeftijd van 16 jaar stijgt het aantal rokers gevoelig (naar 52%) en zij roken gemiddeld 12 tot 13 sigaretten per dag. Vier vijfde van de jonge rokers zegt al ooit een intense behoefte te hebben gevoeld om te roken, wat wijst op verslaving. Wanneer ze gedurende een zekere periode niet hebben kunnen roken, zegt zowat de helft van de rokers dat ze zich zenuwachtig, onrustig of geïrriteerd voelen. Iets meer dan drie op de tien jonge rokers voelen zich dan slecht (hoofd- of maagpijn) en een op vier voelt zich zelfs angstig. De studie toont aan dat 93% van de jonge rokers het risico lopen van tabak afhankelijk te worden.

Bijna 60% van de jonge rokers hebben al zonder succes geprobeerd om te stoppen met roken. Uit de enquête blijkt dat 63% van de jongeren blijven roken omdat het moeilijk is voor hen om ermee te stoppen. De jongeren zijn voorstander van een algemeen rookverbod op school en almaar meer van hen zijn zelfs gewonnen voor een algemeen verbod op de verkoop van sigaretten. Bijna twee derde onder hen denkt dat een goede voorlichting het roken kan voorkomen en dat de ouders een erg belangrijke rol spelen in de preventie.

In totaal zegt 13% van de jongeren dat ze roken. Het aantal jonge rokers neemt af sinds 2009 (12%) en 2008 (16%). Het aantal rokers van 12 jaar en jonger blijft beperkt. Tussen 13 en 15 jaar neemt het aantal rokers af in vergelijking met 2010 maar meer jongeren van 16 en 17 jaar oud roken.

Een gemiddelde jonge roker heeft het volgende profiel:

 • Opleiding: Het grootst aantal jonge rokers is te vinden in het secundair technisch (10% meer dan gemiddeld) en beroepsonderwijs (+17%).
 • Leeftijd: Onder de oudste jongeren wordt logischerwijs het meest gerookt. Bij 16-jarigen is dat 8% meer dan gemiddeld, bij 17jarigen 19% meer.
 • Woonplaats: Op het Waalse platteland (+6%) en in Vlaamse kleine dorpen (+13%) wordt door meer jongeren gerookt.
 • Gezinssituatie: Er zijn meer rokers onder de jongeren die behoren tot eenoudergezinnen met alleenstaande vader (+19%) of moeder (+15%). Jongeren in kleinere gezinnen roken veel meer (gemiddeld 25 sigaretten per dag) dan die in andere gezinstypes.
 • Sociale groep: Gemiddeld roken jongeren die tot de bescheiden sociale groep behoren meer: 16,9 sigaretten per dag. Ter vergelijking, jongeren die tot de hoge sociale groep behoren, roken gemiddeld 8,1 sigaretten per dag.
 • Persoonlijke relaties: Het valt op dat jonge rokers vaker dan gemiddeld ontevreden zijn over hun gezinssituatie (9% meer dan gemiddeld).
 • Gebruik van andere middelen: Regelmatige gebruikers van stimulerende of verslavende middelen zijn opvallend vaak ook roker (+71%).

   
  De aanbevelingen van het OIVO
  Het beleid voor de preventie en bestrijding van het roken moet absolute prioriteit verlenen aan de strijd tegen de tabaksconsumptie bij de jongeren, onder andere door sensibilisatieacties in de leefomgeving van de jongeren (gezin, school) en vooral vanaf het einde van het lager onderwijs. “De leeftijd waarop de jongeren beginnen te roken valt immers samen met de leeftijd waarop ze beginnen uitgaan. Verslaving kan bijzonder snel intreden.”, zegt Marc Vandercammen, Algemeen Directeur van het OIVO. Het OIVO vraagt dat er sancties getroffen worden tegen verkopers die zich niet houden aan het verbod op de tabaksverkoop aan jongeren onder de 16 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+