Home / Interessante Links / Nieuwe beroepsvereniging voor elektronische sigaretten: SFATA

Nieuwe beroepsvereniging voor elektronische sigaretten: SFATA

Smoke-Free Alternatives Trade Association, afgekort SFATA is de naam van de nieuwe beroepsvereniging voor elektronische sigaretten.

Wie het doen en laten in de e-sigaret industrie een beetje volgt weet wellicht hoe tumultueus het er vandaag aan toe gaat. Denk maar aan de wetgeving in de verschillende landen, de categorisatie (geneesmiddel, genotsmiddel), de veiligheid voor de consument, enz…

De nood aan een groepering die vanuit de industrie hier iets aan probeert te veranderen is dan ook behoorlijk groot.

SFATA gaat voor zelfregulering binnen de industrie. Naast het correct informeren van gebruikers, toezichthouders en wetgevers wil SFATA werken aan het definiëren van kwaliteitsnormen aangaande de productie en veiligheid van elektronische sigaretten.

Het wordt afwachten wat dit in de praktijk zal betekenen. Zullen er echte inspanningen geleverd worden om orde te scheppen in deze industrie? Oprichters van kleinere reeds bestaande groepen bleken via hun organisatie immers meer op zoek naar eigen voordeel door bij consumenten te pleiten om voor hun producten te kiezen of door producten van niet-leden te loochenen.

 In ieder geval ziet het er wat SFATA betreft veelbelovend uit. Niet enkel en alleen omdat de toonaangevende merken een belangrijke rol zullen spelen in deze organisatie maar ook omdat er duidelijke doelstellingen geformuleerd werden en de groep bovendien over een sterke financiële basis beschikt.

 Een overzicht van de belangrijkste doelstellingen:

 •  ervoor zorgen dat de juiste informatie en instrumenten ter beschikking worden gesteld van wetgevers, specialisten in de industrie en gebruikers, zodat de juiste beslissingen kunnen gemaakt worden.
 • lobbyen voor een duidelijke wetgeving en regularisatie door de Federal Drug Administration.
 • procedures uitwerken voor uniforme productie.
 • richtlijnen uitwerken voor de toekomst van de industrie.

 

Een belangrijk aspect voor de gebruiker van elektronische sigaretten is de veiligheid. SFATA legt een duidelijke regelgeving op voor zijn leden:

 • maximaal  2.4% nicotine
 • beveiliging voor kinderen (zowel cartridges als shrink-banding voor vloeistoffen)
 • duidelijke labels
 • nicotine waarschuwing
 • batch codes op cartridges en vloeistoffen
 • vermelding van vervaldatum
 • vermelding van nicotinegehalte in %
 • geen verkoop aan kinderen
 • geen gezondheidsclaims

 

Een groep als SFATA is een verademing voor de industrie. We hopen met z’n allen dat de geleverde inspanningen een positieve bijdrage zullen leveren aan de bescherming van de consument en de industrie in zijn geheel een stukje vooruit zal helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+