Home / Nieuws / Nieuwe regels voor elektronische sigaretten in België vanaf 19 mei 2016
Nieuwe Wetgeving e-sigaretten

Nieuwe regels voor elektronische sigaretten in België vanaf 19 mei 2016

Hierbij bezorgen we jullie integraal de nieuwe regelgeving alsmede het persbericht naar aanleiding van de Omzetting van de EU-richtlijn voor tabaksproducten en e-sigaretten.

FAQ E-sigaret

Ik wil e-sigaretten verkopen

Welke sancties staan er op inbreuken?

De verkoop van e-sigaretten die niet aan de regels voldoen is strafbaar. Afhankelijk van de aard van de overtreding, kunnen die straffen oplopen van € 156 tot € 6000 boete.

Wat met e-sigaretwinkels die vandaag al bestaan?

E-sigaretwinkels zullen moeten nagaan of hun producten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Eventueel moeten ze zo snel mogelijk aanpassingen aan de etikettering of de verpakking van hun producten doen zodat hun producten conform zijn aan de nieuwe wetgeving. Indien ze teveel nicotine bevatten of indien ze verboden additieven bevatten, dan mogen deze producten niet meer verkocht worden. Dergelijke producten worden trouwens als schadelijk beschouwd en kunnen in beslag worden genomen.

Mag ik reclame maken voor e-sigaretten?

Nee, net zoals voor tabaksproducten is reclame of sponsoring verboden voor e-sigaretten met of zonder nicotine. Afbeeldingen met de merknaam van de verkochte producten zijn wel toegelaten aan de uitstalramen in de gespecialiseerde tabaks- en krantenwinkels.

Mag ik zomaar e-sigaretten verkopen?

Ja, de verkoop van e-sigaretten is toegalaten onder voorwaarden.

 • De verkoop van e-sigaretten is verboden aan jongeren onder de 16 jaar.
 • Verkochte producten die nicotine bevatten moeten bij de FOD Volksgezondheid genotifieerd worden.
 • De etikettering en de samenstelling van de producten is ook gereglementeerd.

Mag ik aparte (na)vullingen voor e-sigaretten verkopen?

Ja, op voorwaarde dat de inhoud van de navullingen met nicotine maximum 10 milliliter bevat. De navullingen met nicotine moeten ook een beveiliging voor kinderen hebben en onbreekbaar zijn.

Mag ik e-sigaretten in een automaat verkopen?

Ja, de regels zijn dezelfde als voor andere tabaksproducten:

 • De automaten moeten zich in een gesloten ruimte bevinden die toegankelijk is voor klanten
 • De automaten moeten beveiligd zijn zodat -16 jarigen er geen producten kunnen kopen

Mag ik een e-sigaret op internet verkopen?

Nee. De verkoop van e-sigaretten met nicotine op afstand (via het internet dus) is verboden.

Wat moet er op de verpakking van een e-sigaret vermeld worden?

Op de verpakking van de e-sigaretten en de navullingen moeten verschillende elementen vermeld worden:

 • De verpakking van de navullingen voor e-sigaretten die gevaarlijke stoffen bevat, moet een specifiek etiket hebben (gevaarsymbolen, conform de Europese CLP-wetgeving)
 • Wanneer de e-sigaret of de navulling nicotine bevat , moet de volgende waarschuwing op minstens 35% van de twee grootste oppervlakten van de verpakking afgebeeld worden: ‘De nicotine in dit product is sterk verslavend. Het gebruik door niet-rokers is niet aangeraden.’
 • De verpakking moet een bijsluiter bevatten met:
  • gebruiksaanwijzing en opslagmethode
  • contra-indicaties
  • ongewenste effecten
  • de gevolgen van een verslaving en de toxiciteit
  • de contactgegevens van de fabrikant of invoerder

Mogen e-sigaretten smaken bevatten?

Ja, smaakaroma’s zijn toegelaten maar bepaalde additieven zijn verboden voor e-sigaretten met nicotine:

 • vitamines of andere additieven die de indruk wekken dat er een positief effect kan zijn op de gezondheid (of een verminderd risico op ziekten)
 • cafeïne, taurine en andere stimulerende additieven
 • additieven die zorgen voor een gekleurde rook

Moet ik als verkoper een licentie hebben om e-sigaretten te verkopen?

Nee, er is geen speciale licentie nodig om e-sigaretten te mogen verkopen.

Moet ik als producent mijn e-sigaretten laten notificeren bij de Belgische overheid?

Ja, u moet uw producten bij de FOD Volksgezondheid laten notifiëren via een elektronisch systeem dat in heel de Europese Unie gebruikt zal worden. U moet uw producten laten notifiëren voordat u ze verkoopt. Voor bestaande producten moet de notificatie ten laatste op 20 november 2016 gebeuren.

Hoe verloopt een notificatieprocedure voor e-sigaretten?

Om een notificatiedossier aan te maken, moet u de volgende gegevens doorgeven:

 • de naam en contactgegevens van de fabrikant, een verantwoordelijke binnen de Europese Unie of de invoerder binnen de EU;
 • een lijst van alle ingrediënten in zowel het product zelf als in de dampen die het product uitstoot. De lijst moet opgesteld worden per merk en per type ingrediënt, en moet de hoeveelheden vermelden;
 • de toxicologische gegevens van de ingrediënten en de dampen van de e-sigaret. Ook de gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers en het risico op verslaving moeten vermeld worden;
 • informatie over het nicotinegehalte en het inhaleren van nicotine bij normaal gebruik ;
 • een volledige beschrijving van alle onderdelen van het product: hoe het openingsmechanisme werkt en hoe de navullingen werken;
 • een beschrijving van het productieproces;
 • een verklaring van de fabrikant en de invoerder waarbij zij de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de veiligheid van het product op zich nemen bij normaal gebruik van de e-sigaretten.

Wanneer de FOD Volksgezondheid vragen heeft over uw dossier, zullen wij u contacteren. Eens dit dossier is aangemaakt, kan u uw producten verkopen.

Ik wil e-sigaretten kopen

Vanaf welke leeftijd mag ik e-sigaretten kopen?

De verkoop van e-sigaretten is verboden aan jongeren onder de 16 jaar.

Mag ik online e-sigaretten kopen?

De online aankoop van e-sigaretten is verboden. Ook de aankoop van e-sigaretten via buitenlandse websites is verboden.

Mogen e-sigaretten in gesloten publieke ruimtes gedampt worden?

Nee. Zoals voor alle tabaksproducten is het verboden om e-sigaretten te dampen in gesloten publieke ruimtes.

Welke sancties staan er op inbreuken?

Voor het dampen van e-sigaretten in gesloten publieke ruimtes gelden dezelfde sancties als voor het roken van andere tabaksproducten. Concreet riskeerteen roker een boete van € 156 tot € 6.000. Een uitbater die het dampen van e-sigaretten toelaat riskeert dezelfde straffen én een sluiting van zijn zaak gedurende 6 maanden.

Is een e-sigaret nu gezonder dan een gewone sigaret?

Op korte termijn wel, aangezien de gebruiker minder wordt blootgesteld aan toxische stoffen dan een gewone roker: bij het verdampen van een e-sigaret wordt geen tabak verbrand. Er komt wel een beperkt aantal toxische stoffen vrij. Op lange termijn (na maanden of jaren gebruik) is er nog geen duidelijkheid over de gevolgen van het gebruik van e-sigaretten. Aangezien nicotine en andere stoffen die vrijkomen bij het dampen verre van onschuldig zijn en mogelijks schadelijk zijn, raadt de Hoge Gezondheidsraad de nodige voorzichtigheid aan.

Is een e-sigaret een alternatief voor gewone sigaretten?

De Hoge Gezondheidsraad oordeelde dat het gebruik van e-sigaretten met nicotine een rol kan spelen wanneer je probeert te stoppen met roken. Maar langdurig e-sigaretten dampen wordt afgeraden.

Kan ik e-sigaretten gebruiken om te stoppen met roken?

Dat is mogelijk. Je bespreekt dit best vooraf met je (huis)arts. Hij is het best op de hoogte om je te helpen stoppen met roken.

Wordt de kwaliteit van e-sigaretten gecontroleerd?

De Tabak-en alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid zal onder andere het nicotinegehalte van de e-sigaretten controleren. Ook additieven zoals cafeïne en taurine zullen gecontroleerd worden.

Zijn e-sigaretten ook kankerverwekkend?

Op dit moment zijn er nog niet genoeg gegevens beschikbaar om de lange termijn gevolgen van e-sigaretten in te schatten.

Kan ik e-sigaretten dampen in de buurt van kinderen?

Nee. Uit voorzorg damp je best geen e-sigaretten in gesloten ruimtes waar ook kinderen zijn. Op dit moment zijn de gevolgen van het dampen van e-sigaretten nog niet genoeg gekend.

Persbericht E-sigaret

BRUSSEL, 03/03/2016.- Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zijn vandaag in het Belgisch Staatsblad de koninklijke besluiten gepubliceerd met de regeling voor de elektronische sigaret en met nieuwe regels voor tabaksproducten. Minister De Block: “Deze maatregelen kaderen in het tabaksontmoedigingsbeleid. Roken is schadelijk voor de gezondheid en er nooit mee beginnen of stoppen, is best.” De elektronische sigaret bevat nicotine maar geen teer zoals de tabakssigaret. De verkoop van de e-sigaret is door het KB wettelijk geregeld in ons land.

Beide koninklijke besluiten zorgen voor de omzetting van de Europese richtlijn van 2014 in de Belgische wetgeving. Het KB over de e-sigaret gaat in op 13 maart 2016. Het KB over de tabaksproducten gaat in voege op 19 mei 2016.

Maggie De Block: “Met de omzetting van de EU-richtlijn realiseren we in ons land de grootste verandering voor tabaksproducten ooit. Doel is en blijft roken ontmoedigen of ervoor zorgen dat rokers stoppen. En hier blijft het niet bij. De komende maanden bekijken we samen met politieke en andere partners welke maatregelen nog kunnen worden genomen om de schadelijke gevolgen van roken tegen te gaan en te beperken.”

Stop nu

De Europese richtlijn op tabaksproducten omvat maatregelen zoals extra gezondheidswaarschuwingen op de etiketten (vb foto plus specifieke gezondheidsvermelding, de waarschuwing “roken doodt – stop nu”), het verbod op een reeks additieven en een beperking van uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide.

In de huidige legislatuur zijn eerder al accijnzen verhoogd met 10,4% voor roltabak en 2% voor sigaretten. Daarnaast is gezorgd voor de terugbetaling van een tweede rookstoppoging met het middel Champix en de terugbetaling van sessies bij de tabakoloog.

Geen teer

In een advies op de e-sigaret van oktober 2015 stelt de Hoge Gezondheidsraad dat de e-sigaret een plaats kan krijgen in het tabaksontmoedigingsbeleid waarbij de hoofdfocus moet liggen op het terugdringen van roken van tabak.

De e-sigaret bevat nicotine, een verslavend product dat volgens de HGR “duidelijk minder schadelijk dan tabaksrook” is. Met de e-sigaret krijg je geen teer, wat kankerverwekkend is, binnen.

Omdat de elektronische sigaret een nieuw product op de Belgische markt is, is er een apart koninklijk besluit opgesteld.
De Hoge Gezondheidsraad gaf ook aan dat e-sigaretten niet strenger mogen behandeld worden dan tabakssigaretten omdat e-sigaretten minder schadelijk zijn dan de tabakssigaretten.
De e-sigaretten zullen daarom via het reguliere circuit verkocht worden en niet in de apotheek omdat de verkoop in de apotheek drempelverhogend zou werken. Om dezelfde reden zijn geen accijnzen geheven op e-sigaretten.
De elektronische sigaret mag voorts niet aan jongeren onder de 16 verkocht worden. De controle op de nieuwe maatregelen gebeurt door de FOD Volksgezondheid.

36 reacties

 1. Wanneer gaat deze wet invoege en mag ik dan nog een tankje van bv. 4ml of een mod online aankopen, mag ik dit ook aankopen in bv. china of duitsland. Hoe zit het met bestellingen die onderweg zijn en bv. deze week besteld zijn in China en duitsland. Hoe zit het met online aankoop van onderdelen van de tankjes zoals de subtank mini, coils enzo. Daar er wordt gesproken van de e-sigaret, wordt een tankje of mod dat je online apart koopt dan ook gezien als e-sigaret.

 2. Albert Verheyen

  VRIJE DEMOCRATIE België?

  NEEN: = DICTATUUR, POLITIESTAAT, BEKNOTTING, MAFFIA, …………..

  Vrijheid om BELASTINGEN te betalen, ja dat wel!

  • De staat heeft enorme inkomsten van de verkoop op sigaretten en nu er een gezonder alternatief is worden ze bang dat deze zullen verminderen. Ook de druk van de tabaksfabrikanten is enorm, vergeet het maar dat men om jouw gezondheid geeft, het enige wat telt is geld. Een zieke roker kost de staat immers niets, wel aan de ziektezorg. In tegendeel, als hij 30 jaar rookt en sterft gaat de staat nog met zijn opgebouwd pensioen lopen ook.
   De staat zal er alles aan doen om het elektronisch roken tegen te houden, als ze er niet in slagen zullen ze er wel één of andere vorm van belasting op heffen en het de uitbaters moeilijk maken om nog iets te verkopen. Er worden al campagnes opgezet om aan te tonen hoe gevaarlijk het is, zelfs door cijfers te vervalsen en bvb liquids te laten verbranden in plaats van dampen, en dat allemaal om het geld.
   Ik ben na 21 jaar intensief roken al een paar weken geleden overgestapt op dampen en het verschil is enorm, voel me al stukken beter, niet meer hoesten en vooral veel goedkoper!
   Publieke boodschap aan de staat : stop met het verspreiden van leugens.

 3. Mijn ‘go-to’ webshop is/was zwoofs.nl.
  Bij hen nagevraagd wat er nu moet gebeuren. Blijkt dat ze wel naar België zouden mogen verkopen, mits toestemming van de NWVA (?)
  Deze toestemming is momenteel aangevraagd, en tot ze een positief antwoord krijgen, kunnen ze niet meer verkopen naar België.
  Bummer

  • Hoi Luc,
   Deze namiddag nog een bestelling geplaatst bij Zwoofs en SmokeSmarter, bij allebei geen problemen gehad om naar België te laten leveren.
   grtz

 4. Ik zou graag willen weten wat het nu juist inhoud voor de particulier, want nu is het heel onduidelijk en verwarrend.
  laatst vernam ik dat men geen hardware/liquid meer kan online kopen vanaf 15/8 in buitenland (EU)

 5. Dus e-dampen mag niet?
  Maar: XXXX-spray, kauwgom, & pleisters die net zo goed nicotine bevatten, en waarschijnlijk andere bestanddelen die ook in de e-liquids zitten, die mogen dus wél vrij verkocht worden!

  Begrijpe wie het begrijpe kan, …. de grootste aandeelhouders en andere “zakkenvullers”.

  • E roken mag dus wel maar wordt gewoon niet gezien als een geneesmiddel. Dit zou voor ons ook slechter zijn als zij die etiket erop plakken want dan zou het betekenen dat ze onderzoek gedaan hebben enzovoort en dit wordt dan fors doorgekend aan de consument.
   En idd de overheid wil alleen maar geld net als al die bazen. De tabaksindustrie zullen ook wel kwaad zijn dat er steeds meer consumenten overstappen naar dit alternatief! Dus hoe je maar goed vast. Binnenkort zal er wss weer een bijkomend accijns worden geheven!

 6. Mag ik een reclamebord voor de E-sigaret op de stoep van mijn krantenwinkel plaatsen?

 7. Dit is de tabaksindustrie beschermen. Als er veel minder rokers zijn is het nefast voor de Belgische staat in zake inkomsten uit de belasting en taksen. Ik heb onlangs gelezen dat een hartchirurg een winkel heeft geopend waar men e-sigaretten kan aankopen omdat de schadelijke teer er niet inzit. Het zijn mafiapraktijken wat Europa en de Belgische staat ons weer eens opleggen. Ik rook nu reeds 2 maanden de e-sigaretten na 35 jaar gerookt te hebben en ik hoest totaal niet meer.

 8. vaping is niet zo lucratief voor de overheid maar deziekenhuiskosten verminderen !

 9. Vaping is idd niet zo lucratief voor de overheid die immers massa’s aan accijnzen en dergelijke misloopt “hallo nieuwe gat in de begroting”.
  Gaat net zo zijn dat er in de toekomst geen of pak minder auto’s op fossiele brandstof zullen rijden.

 10. Na, dmv e-sigaretten, gestopt te zijn met het klassiek roken en omdat ikzelf websites en webshops maak, wou ik zelf ook online verkopen.
  Ik had dus begin vorig jaar een volledige e-commerce klaar om zelf “e-smoke” producten te verkopen. Maggie stak hier echter een stokje voor.
  Nu merk ik, omdat ikzelf altijd mijn produvten online koop, dat zowel via Nederlandse maar ook Belgische sites deze verkoop op afstand nog steeds gewoon doorgaat.

  Vraagje:
  – zou ikzelf ook nog gewoon durven starten met de verkoop online vanuit België?
  – Wat is de eventuele boete?

 11. Vanaf 17/1/2017 niet meer via internet kopen/verkopen dus ?

  Mag ik nog wel telefonisch bestellen en opgestuurd krijgen?

  • Bestel het uit een nederlandse Internetbedrijf… Want je mag niet van een bedrijf in belgie online bestellen.

   Je kunt wel bestellen van een bedrijf in belgie, maar je moet het dan ophalen. Niet opgestuurd Krijgen.

 12. achterlijke wetgeving is het gewoon.
  ik ben 6 maanden gestopt met roken door deze vapes en nu willen ze dit ok nog eens moeilijk maken, er is niks schadelijk aan die dingen godverdomme.

 13. Ze zijn gewoon bang voor de staatskas! Daarom willen ze het moeilijk maken. Maggie zou beter eerst eens aan haar eigen gezondheid werken voor dat ze zich met de rest van België bemoeid!

 14. Ik heb een vape van china bestelt op 29 december 2016
  Het is nog niet geleverd kan die nu nog geleverd worden of word die in beslag genomen en krijg ik een geld boete of wat ????

 15. Wat mij niet duidelijk is, is of er nu nog onderdelen zoals coils mogen aangekocht worden via internet.

 16. Wat ik niet Versta, is dat Belgische Winkels wel online kunnen bestellen van Belgische Leveranciers. En dat mag wel? En wij mogen dat niet doen. Het is onverstaanbaar en onlogisch. Als de winkels het wel mogen doen, Waarom wij niet?

  • wat moeten die winkels dan doen? het gaan halen in China?

   • zou je echt speciaal naar Nederland of Duitsland gaan om een onderdeel te kopen waar alle vape winkels te mottig voor zijn om het te verkopen, of als 1e dat in België heeft en dat helemaal aan de andere kant van het land ligt?
    dat is toch krankzinnig

 17. Mss een domme vraag, maar het is me niet geheel duidelijk..
  Mag je nu nog e-liquids ZONDER nictotine bestellen uit bv de verenigde staten of is dit ook verboden?

 18. laat ze ma doen eenmaal dat je weet hoe het te maken
  zijn ze met al hun idee s voor te belasten .
  niks want dan gebeurt niet op goed manier
  en heb je mss product die gevaarlijker ziijn
  dan ons tegen houden van online te bestellen
  en te taxe op te leggen .

  ik zeg het laten we regering te val brengen bij volgende verkiezingen .
  nva deugt niet zoals velen van hen .

  • maja joh, dat ze eliquids willen controlleren vind ik maar al te best maar als je een specifiek onderdeel wilt en daarvoor speciaal 200km moet rijden is toch totaal belachelijk?
   ik wou een RTA kopen dat geen enkele winkel in België verkoopt, het zou toch wel heel gek zijn om daarvoor naar Nederland of Duitsland te rijden..

 19. Bij het lezen van deze regels ligt het er dik en vet bovenop dat ze opgemaakt zijn onder druk (€) van de lobbyisten.

  Het wordt voorgespiegeld alsof de gevolgen van een e-sigaret voor de gezondheid even erg zijn als die van een echte killer, de tabak sigaret met maar liefst 70 kankerverwekkende ingrediënten !

  Het is meer dan duidelijk dat de Belgische staat niet blij is dat mensen stoppen met roken of beginnen met dampen. Het beste bewijs is dat de Belgische minister van financiën de accijnzen op tabak EN alcohol, nog zo’n weldoener, wil verlagen. Dit voorstel is echt te zielig om er mee te lachen. Er wordt ons wel al jaren wijsgemaakt dat de ziektekosten door het roken hoger liggen dan wat de accijnzen op sigaretten opleveren…ha ha ha, eens goed lachen is toch zo goed !

  Ze staan allemaal onder druk (€) anders zou de rotzooi van de sigaretten reeds jaren de laan uit zijn. Er hangt veel te veel van af voor de staat.

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20170111_02669536?utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=blikopener&M_BT=844735473626&adh_i=d2a1c36f2f7377d814ec9aab914a5a02&imai=

  Ik kom uit de welzijnswereld en ben dus 200% tegen sigaretten. Zoals de meesten stond ik erg sceptisch tegenover de e-sigaret in het begin. Wèl wou ik weten hoe zo’n ding werkte en heb er me dan ook een jaar op toegespitst.

  Na dat jaar documenteren kan ik zeggen dat de gevaren voor de gezondheid van een e-sigaret lichtjaren verwijderd zijn van die van een echte sigaret. Tijdens een lezing in Frankrijk sprak een oncoloog over zijn opzoekingswerk naar de gevaren van een e-sigaret. Hij gaf toe dat hij na vier jaren nog steeds niets gevonden had dat kanker zou kunnen verwekken.

  Een e-liquid bestaat uit een combinatie van PG (Propyleenglycol) en VG (Vegetable Glycol), daarnaast bevat de vloeistof kleur-en smaakstoffen. Ook kan een vloeistof een bepaald nicotinegehalte bevatten afhankelijk van uw keuze. Het is dan ook deze laatste stof, nicotine, die gretig gebruikt wordt als de boosdoener door de lobbyisten om al onze beslissers op zak te steken.

  Nicotine veroorzaakt geen kanker, het is wel slecht voor de bloedsomloop en dus ten stelligste te vermijden.

  Een vriend van me die na 37 jaren sigaretten roken overstapte op de e-sigaret, en gedurende 6 maanden e-vloeistoffen met nicotine gebruikt heeft en nadien nog 6 maanden e-vloeistoffen zonder nicotine is nu helemaal “rotzooi” vrij. Is dat geen mooi resultaat ? Voor hem wel, maar niet voor de staatskas natuurlijk.

  Maar hier in België, volgens een onderzoek in een Italiaanse krant het meest corrupte land van de 27 lidstaten (wie zegt het..), is het weer dadelijk de inquisitie. Persoonlijk ken ik een kleine Vape winkel die op drie maanden meer dan 20.000 € aan boetes opgelegd werden. Hun stock werd in beslag genomen omdat de verpakking niet voldeed aan de nieuwe voorschriften van slechts 1 maand ervoor ! Gewoon schandalig is dat !

  Al die kleinen moeten absoluut kapot, de fles op, en liefst zo snel mogelijk. Waarom mocht ie zijn stock eerst niet liquideren ?

  Voor het op basis van glyfosaat product Roundup, heeft Monsanto jaren rond de pot kunnen draaien met het in twijfel trekken van wetenschappelijke bewijzen. Nadien was het probleem om dit vergif verder te blijven verkopen de grote onverkochte stocks die ongetwijfeld wat room van hun woekerwinsten zou verminderen. En ja, dat werd hun toegekend !

  Indien e-vloeistoffen even slecht zouden zijn als een echte sigaretten, waarom staan er dan op hun verpakkingen niet dezelfde doodtaferelen als op de verpakkingen van sigaretten ? Want er is tot nu toe geen enkel bewijs dat een e-sigaret kanker veroorzaakt.

  Wel bereiden de vervolgers systematisch het terrein voor om dit zover te krijgen en ons wat…..? Ja, natuurlijk accijnzen op te leggen !

  Accijnzen heffen op drie stoffen die reeds 80 jaar gebruikt worden in verschillende domeinen, ook de voedingssector, en waarvan geen enkele studie ooit heeft aangetoond dat ze kankerverwekkend zijn !

  Dat kan allemaal als je geld en macht verenigt.

  Wie kan zich nog uit de jeugdjaren herinneren het volgende gehoord te hebben: “Het leven is een soep, en wij zijn de balletjes”. Toen ik 8 was, verstond ik er niets van.
  Wel, wij zijn ondertussen met 11 miljoen balletjes in België want geen enkele organisatie ziet de dag om tegen de jarenlange en steeds erger wordende manipulatie van de bevolking in te gaan en er een einde aan maakt indien verantwoord.

  Misschien is het ook wel om dat het merendeel hier in België het nog niet zo slecht heeft.

 20. Kennth Vermaelen

  Hallo,

  Ik heb wat e-liquid gekocht uit Maleisië online. Kan het zijn dat ze deze gaan blokkeren aan de grens ? In de liquids zit 3mg nicotine.

  Kan ik hier ook een boete voor krijgen ?

 21. Mogen lege toestellen ook niet online aangekocht worden in het buitenland?

 22. Dit is letterlijk gewoon gestoord.
  Wat als je bevoorbeeld een RTA wilt dat ze nergens in België verkopen?
  Of als dat helemaal aan de andere kant van het land ligt?
  Je gaat toch niet ff 200km rijden voor een f*cking vape onderdeel, dit is compleet geschift.
  Alleen maar miserie laatste tijd met deze regering in dit land…
  Miss moet ik maar eens naar NL verhuizen ofz..

 23. Mogen de lege flesjes van de liquids – die uit plastiek bestaan – mee in de pmd zak ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+