Home / Gezondheid en Veiligheid / Overzicht studies en onderzoeken elektronische sigaret eerste helft 2015.
E-sigaret onderzoek eerste helft 2015

Overzicht studies en onderzoeken elektronische sigaret eerste helft 2015.

Er werden de voorbije maanden weer een hele reeks publicaties gedaan betreffende de veiligheid gezondheid van elektronische sigaretten. Hieronder vind je een samenvatting van de opvallendste studies en onderzoeken voor de eerste helft van 2015.

Elektronische sigaretten kunnen ex-rokers helpen om te hervallen, maar helpen gebruikers van beiden niet om te stoppen met roken.

Studie: Italiaanse studie gepubliceerd in het PLoS One medical journal

Publicatie: Juni 2015

Testgroep: 236 dampers, 491 rokers, 232 gebruikers van beiden

Duur van de studie: 12 maanden

Cijfers:

 • dampers (ex-rokers):
  • 2% van de dampers bleven enkel dampen
  • 7% stopten met dampen
  • 5% hervielen naar tabakssigaretten
 • rokers:
  • 6% van de rokers bleven roken
  • 7% stopten roken
  • 9% bleven roken en begonnen met dampen
  • 8% stopten met roken en stapten over op dampen
 • gebruikers van beiden:
  • 5% stopten met dampen  maar niet met roken
  • 6% bleven zowel met roken als dampen
  • 6% stopten zowel met roken als dampen
  • 3% stopten met roken maar niet met dampen

Elektronische sigaretten zijn geen toegangspoort tot roken maar een substituut voor tabakssigaretten.

Studie: Franse studie door Paris Sans Tabac

Publicatie: Mei 2015

Testgroep: 3350 Franse studenten tussen 12 en 19 jaar

Duur van de studie: 2011-2015

Detail: Het aantal jongeren dat experimenteerde met e-sigaretten is de laatste jaren drastisch toegenomen, maar in 2015 gestabiliseerd. Het aantal jongeren dat regelmatig elektronische sigaretten gebruikt is het laatste jaar gedaald. Het aantal jongeren dat occasioneel of regelmatig rookt is het laatste jaar significant gedaald.

Metalen in dampen van elektronische sigaretten vallen binnen de veiligheidsmarge.

Studie: Griekse studie onder leiding van Dr. Konstantinos Farsalinos

Publicatie: Mei 2015

Detail: De studie nam 2 onderzoeken uit het verleden onder de loep, die aantoonden dat er zware metalen in de dampen van elektronische sigaretten voorkwamen. (Studie van Williams et al en studie van Goniewicz)

Om juist te bepalen aan hoeveel zware metalen je wordt blootgesteld door e-sigaret damp, moet het aantal trekken per dag worden berekend. Op basis van een aantal eerdere onderzoeken berekende Farsalinos dat een damper gemiddeld 600 trekken per dag neemt. Om een (serieuze) veiligheidsmarge in te bouwen verdubbelde hij dit cijfer zowaar tot 1200 puffs.

Om de dagelijkse blootstelling aan metalen te analyseren, werden de gehaltes die teruggevonden werden bij eerder onderzoek door Williams et al en bij de eerdere studie van Goniewicz gerelateerd aan deze 1200 trekken. (* gehaltes werden verminderd met wat er gemiddeld in het milieu voorkomt).

Zelfs met dit extreem hoge aantal trekken per dag, toonde het onderzoek aan dat de dagelijkse blootstelling aan cadmium, chroom, koper, lood en nikkel 2.6 tot 37.4 keer lager is in vergelijking met een aanvaardbare inname via medicinale verstuivers. Blootstelling aan mangaan was 325 keer lager dan het minimum risico niveau. De gehaltes aluminum, barium, ijzer, titanium en zirkonium lagen 665 tot 77,500 keer lager dan de maximum aanbevolen blootstelling.

Conclusie: De hoeveelheid metalen die door eerder onderzoek in dampen van e-sigaretten werden teruggen hebben geen schadelijke gevolgen op de gezondheid van rokers die overstappen naar elektronische sigaretten.

Dampen zou kunnen resulteren in Chronische Obstructieve Long Ziekte.

Studie:  Onderzoekers aan Central Michigan University College of Medicine

Publicatie: Mei 2015

Detail: Menselijke longcellen werden aan dampen van elektronische sigaretten blootgesteld om te testen hoe ze hierop reageren. Zelfs een minimale blootstelling beïnvloedde het proteïne proces in de cellen. Dit kan volgens de onderzoekers aanleiding zijn tot COPD.

E-sigaretten maken het moeilijker om te stoppen met roken.

Studie: Onderzoekers van de Universiteit van California en San Diego

Publicatie: April 2015

Detail: De kans dat mensen die ooit elektronische sigaretten gebruikten, stoppen met roken is half zo groot dan mensen die nooit e-sigaretten gebruiken. Om tot dit besluit te komen werden 1000 rokers uit California een jaar lang geobserveerd.

Nota: De resultaten van dit onderzoek zijn controversieel en werden door diverse instanties als niet-wetenschappelijk gecategoriseerd. Er werden slechts voor 368 van de onderzochte rokers resultaten bekend gemaakt werden (ipv 1000),  de andere 632 werden om diverse redenen uit het onderzoek gekickt (iedereen die nog nooit van een e-sigaret gehoord had, iedereen die ze nog niet gebruikt had maar in een vooronderzoek aangaf dat ze het in de toekomst mogelijk wel zouden doen,… en nog een aantal criteria).

Conclusie: waardeloos onderzoek

E-sigaretten niet interessant genoeg voor tieners

Studie: Onafhankelijke studie in Wales

Publicatie: April 2015

Testgroep: 10656 studenten tussen 10 en 16 jaar uit 150 scholen in Wales, uitgevoerd over 2013 en 2014.

Detail: Een studie in Wales geeft aan dat slechts een zeer klein aantal tieners die e-sigaretten uitproberen ook effectief gebruikers worden. Bovendien geeft de studie aan dat degenen die wel courante gebruikers worden meestal daarvoor reeds tabakssigaretten rookten.

Cijfers:

 • 8% van de 10-11 jarigen en 12.3% van de 11-16 jarigen beweerden ooit een e-sigaret geprobeerd te hebben.
 • 3% van de 10-11 jarigen en 8% van de 11-16 jarigen probeerden ooit een e-sigaret maar rookten nooit tabakssigaretten.
 • Slechts 1.5% van de groep tussen 11-16 jaar gaf aan regelmatig elektronische sigaretten te gebruiken (minstens 1 keer per maand)
 • Tegelijkertijd toonden de ingewonnen data aan dat de kans op regelmatig e-sigaret gebruik 100 keer hoger was bij rokende tieners.

De resultaten van dit onafhankelijk onderzoek staan regelrecht op de omstreden studie van het US Center for Disease Control and Prevention (CDC) uit 2014. Daar werd beweerd dat e-sigaretten een toegangspoort zijn naar het roken van gewone sigaretten.

E-Sigaretten minder toxisch voor longcellen dan gewone sigaretten.

Publicatie: April 2015

Detail: Duitse onderzoekers stelden primaire menselijke bronchiale epitheelcellen bloot aan e-sigaretdamp en analyseerden de effecten. De resultaten werden vergeleken met de effecten op cellen die aan zuivere lucht enerzijds en sigarettenrook anderzijds werden blootgesteld.

Donorcellen van een 69 jaar oude patiënt met long adenocarcinoom en van een 75 jaar oude kankerpatiënt.

De cellen werden blootgesteld aan verdampt propyleen glycol e-liquid van Johnsons Creek (0.0% en 2.4% nicotine). Een Reevo Mini-S elektronische sigaret met 3.3V/900 mAh batterij en 2.2 ohm weerstand, werd geconnecteerd aan de zuigpomp van rookrobot. De cellen werden blootgesteld aan 200 opeenvolgende puffs met tussenpauzen van 10 seconden. Longcellen werden geanalyseerd 24 u na het experiment.

Cijfers:

 • Cellen blootgesteld aan damp toonden een significant lagere levensvatbaarheid van de cellen en een verhoogde hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen vergeleken met cellen blootgesteld aan zuivere lucht.
 • Cellen blootgesteld aan damp toonden een significant hogere levensvatbaarheid van de cellen (4.5 en 8 keer hoger) en een lagere hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (4.5 en 5 keer lager) vergeleken met cellen blootgesteld aan sigarettenrook.

Deze studie toont aan dat e-sigaretten wel degelijk de levensvatbaarheid van longcellen beïnvloeden, maar tegelijkertijd dat ze minder cytotoxisch zijn dan analoge sigaretten.

Elektronische sigaretten 200 keer minder toxisch dan gewone sigaretten.

Studie: Dr. Murray Laugesen’s research in “New Zealand Medical Journal”

Publicatie: Maart 2015

Detail: De damp van elektronische sigaretten bevat maar een fractie van de toxische stoffen die in sigarettenrook worden gevonden. Ze bevatten bovendien een significant lagere concentratie nicotine. Voor deze studie werd een selectie werd gemaakt van 14 e-sigaretmerken, online aangekocht in 2013. De resultaten werden vergeleken met de rook van een regular Marlboro sigaret.

Cijfers:

Labotesten toonden aan dat de e-sigaretten 200 keer minder aldehyden (acetaldehyde, formaldehyde en acroleïne) bevatten dan een Marlboro sigaret (en 73% minder aldehyden dan e-sigaretten die in 2008 aan een gelijkaardige studie werden onderworpen). Gevaarlijke substanties die vaak met dampen worden geassocieerd, zoals diethyleen en monoethyleen glycol werden niet aangetroffen.

De hoogste concentratie nicotine die een trek van een e-sigaret genereerde, betrof 93mcg. De Marlboro sigaret leverde 147mcg bij elke puff. De resultaten toonden ook aan dat dampen van nieuwere e-sigaretten een hoger nicotine-gehalte leverden, vergeleken met toestellen uit 2008.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+