Home / Nieuws / Verkoop e-sigaretten blijft voorlopig zoals vroeger
Online Verkoop E-sigaret

Verkoop e-sigaretten blijft voorlopig zoals vroeger

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, werden op 3 maart de koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd met de regeling voor de elektronische sigaret en met nieuwe regels voor tabaksproducten. Die hielden een hele reeks nieuwe regels in die op 19 mei van kracht zouden zijn. Een heel belangrijke hierin: de online verkoop van elektronische sigaretten. Zie alle details in dit artikel.

De Raad van State schorst het koninklijk besluit dat de verkoop van elektronische sigaretten in België regelt nu op. Alweer een soupe à la flamande, eentje waar de dampwereld waarschijnlijk alleen maar gelukkig van wordt. Het betekent immers dat de online verkoop terug op gang zal komen.

Of dit alleen maar uitstel van executie is valt af te wachten. Waar we nu al zeker van zijn is het feit dat er weer een mooie soap in de maak is.

Voor de liefhebbers, hieronder de publicatie van de Raad van State.

Schorsing van het koninklijk besluit waarbij de handel in elektronische sigaretten wordt toegestaan

Bij arrest nr. 234.324 van 8 april 2016 heeft de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2016. De beslissing van de Raad van State steunt op twee overwegingen:

– enerzijds het feit dat een fundamentele wijziging is aangebracht aangaande de datum van inwerkingtreding van het besluit nadat de afdeling Wetgeving over dat besluit een advies had uitgebracht. De bepaling van het ontwerp dat aan de afdeling Wetgeving was voorgelegd, luidens welke het besluit op 19 mei 2016 in werking zou treden, is namelijk uiteindelijk uit het besluit weggelaten zodat het besluit op 13 maart 2016 in werking is getreden;

– anderzijds de omstandigheid dat het bedrag van de vergoeding van 4.000 euro die elke fabrikant of invoerder moet betalen om een bepaald type elektronische sigaret of navulverpakking op de markt te brengen, in bepaalde opzichten buitensporig en zelfs discriminerend lijkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+