Home / Nieuws / Waar liggen de wortels van de e-sigaret oorlog?
Elektronische Sigaretten Oorlog

Waar liggen de wortels van de e-sigaret oorlog?

Deze tekst is volledig gebaseerd op een artikel dat verscheen op NationalReview.com. Wij vonden het nuttig dit voor onze lezers ter beschikking te stellen. Hetgeen zich in de Verenigde Staten afspeelt, is immers ook van toepassing op de rest van het e-sigaretwereldje.

Elektronische sigaretten hebben het potentieel een ware revolutie te ontketenen voor de publieke gezondheid. Dat is de waarheid.

Dankzij alarmerende berichtgevingen over speculatieve gevaren, misleidende verdraaiingen van
feiten en volstrekt verkeerde interpretaties van bewijsmateriaal, dreigen politiekers en zij die bevoegd zijn voor openbare gezondheid die belofte te verbrijzelen.

Wat drijft deze controverse rond e-sigaretten?

Aan de basis ligt een spanning tussen twee kampen: Een groep die “preventief” denkt vs. een groep die “pragmatisch” denkt.

De eerste groep maakt zich heel wat zorgen over elektronische sigaretten. Zij beweren dat de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten onvoldoende in kaart zijn gebracht. Ze gaan er ook van uit dat elektronische sigaretten ervoor zullen zorgen dat roken weer “genormaliseerd” wordt en de inspanningen van 50 jaar anti-rook campagnes zullen teniet doen. Tot slot denkt deze groep dat dampen een “gateway” is voor tieners, een “toegangspoort” die de stap naar het roken van gewone sigaretten zou vergemakkelijken.

De angsten van de hekelaars hebben zeker hun bestaansrecht, maar ze moeten geplaatst worden in de context van het goede dat e-sigaretten doen door nicotine-afhankelijke individuen te bevrijden van kankerverwekkende rook.

De voorstanders van een preventiebeleid zijn totaal onverschillig voor de schade die berokkend wordt aan rokers die er niet in slagen te stoppen en niet kunnen profiteren van de voordelen die minder gevaarlijke manieren van nicotinegebruik bieden.

Het is vanzelfsprekend dat dit kamp strijdt voor een streng toezicht, dampen in het openbaar wil verbannen en tv reclame aan banden wil leggen.

De “pragmatisten” aan de andere kant, stellen de openbare gezondheid voorop. Hun invalshoek is er een van “tobacco-harm reduction”. Ze steunen de elektronische sigaret omdat de toestellen veel minder schadelijk zijn dan de enorme ellende die tabakssigaretten veroorzaken. Ze fixeren zich niet op het feit of dampen volledig veilig is maar wel op het feit dat het voor rokers veiliger is dan traditionele sigaretten. Sommige pragmatisten hopen dat de Food & Drug Administration zo ver wil gaan zichzelf te ontdoen van de verantwoordelijkheden aangaande e-sigaretten, maar de kans dat dit gebeurt is quasi onbestaand. Ze willen ook dat er zo weinig mogelijk of zelfs helemaal geen taksen worden geheven op e-sigaretten om rokers aan te moedigen over te stappen.

Over één zaak zijn beide kampen het eens: elektronische sigaretten mogen niet verkocht worden aan kinderen.

Een van de hoogst geplaatste aanhangers van een preventiebeleid in de Verenigde Staten is Thomas Frieden, hoofd van “Centers for Disease Control and Prevention” waar de Amerikaanse anti-rook campagnes worden gecoördineerd. “Er is veel dat we niet weten over e-sigaretten”, zegt hij vaak. Maar we weten behoorlijk veel: op de eerste plaats, dat ze geen tabak verbranden en geen kankerverwekkende teren en ziekte-veroorzakende gassen produceren zoals koolstofmonoxide, een stof die het risico op cardiovasculaire ziektes aanzienlijk verhoogt. Volgens toxicologen zorgt dit voordeel ervoor dat “dampen” minstens 95 % veiliger dan het “roken” van tabak.

Bij e-sigaretten wordt een nicotine oplossing verdampt. Naast smaakstoffen bevat deze oplossing ook een substantie die propyleen glycol heet. De Food & Drug Administration beschouwt propyleen glycol over het algemeen als veilig. Het wordt gebruikt in tandpasta, cosmetische producten en veel andere voedingsmiddelen. Toch zouden epidemiologen de lange termijn effecten bij gebruikers van e-sigaretten (als ze zouden er zijn) moeten bestuderen. Vandaag kan dit niet, gewoon omdat de toestellen nog niet lang genoeg bestaan.

Damp ‘kan’ in theorie schadelijke stoffen bevatten, maar de hoeveelheden – als ze al gevonden worden – zijn héél laag in vergelijking met die in sigaretten. Zo kunnen bijvoorbeeld sporen van nitrosamines gevonden worden in e-liquid, maar in dezelfde hoeveelheden zoals ze ook in andere medische producten (nicotine gum en patches) zijn terug te vinden en in concentraties die 500 tot 1400 keer lager liggen dan bij gewone sigaretten.

Cadmium, lood en nikkel “kunnen” ook aanwezig zijn in dampen van e-sigaretten, maar in hoeveelheden die niet giftig zijn.

Formaldehyde, een kankerverwekkende stof, is vaak niet, maar soms in kleine hoeveelheden aanwezig in damp. Een rapport dat in Januari in “The New England Journal of Medicine” gepubliceerd werd, gaf een heel andere indruk. Met als titel “Verborgen Formaldehyde in E-sigaret dampen”, toonde het artikel aan dat wanneer een toestel oververhit wordt door een onrealistisch hoog voltage in te stellen, de dampen formaldehyde gehaltes hebben die tot 15 keer hoger zijn dan deze die worden gevonden in sigarettenrook.

Daarop volgde een enorme media hetze. Iedereen waarschuwde voor elektronische sigaretten. Echter, in de praktijk zal een gebruiker zijn e-sigaret nooit zo sterk verhitten als in het onderzoek dat gevoerd werd. De damp zou immers verschrikkelijk smaken en ondraaglijk irriterend zijn voor de keel. In de situatie waar de onderzoekers het toestel testten bij een normaal voltage werd er geen formaldehyde gevonden, GEEN. Met een beetje geluk kwam je deze informatie ergens diep verborgen in de nieuwsberichten tegen. In de meeste gevallen zelfs helemaal niet.

Wat met nicotine? In zijn pure vorm is nicotine een giftige stof, maar de hoeveelheid nicotine die toegevoerd wordt via nicotine is laag in vergelijking met de hoeveelheid nicotine in rook van sigaretten. De hoeveelheden zijn ongevaarlijk voor gezonde mensen (met uitzondering van zwangere vrouwen). Frieden van CDC (Centers for Disease Control and Prevention) luidt echter de alarmbel: “Nicotine kan ernstige schade toebrengen aan de ontwikkelende hersenen van tieners”. Dit is een serieus overdreven statement dat gebaseerd is op experimenten met ratten. Tot op vandaag heeft geen enkele onderzoeker kunnen aantonen dat er negatieve of blijvende klinische effecten zijn op het gedrag of de cognitieve vaardigheden van jongeren.

Het verkeerd interpreteren van feiten over e-sigaretten en het zaaien van twijfel omtrent hun superioriteit t.o.v. sigaretten is een gevaarlijk spel. Het zorgt ervoor dat rokers dodelijke stoffen blijven inhaleren: waarom de duivel opgeven wanneer gezegd wordt dat dampen even slecht is?

Thans is roddelpraat om angst te zaaien vandaag de standaard geworden bij de belangrijke gezondheidsorganisaties. Zo zegt de American Cancer Society: “Tot deze dingen gemonitord en gereguleerd zijn is er een aanzienlijk potentieel risico voor blootstelling aan giftige chemicaliën”. American Lung Association: “Wij zijn bezorgd over de potentiële gevolgen voor de gezondheid die e-sigaretten zullen veroorzaken”. Of nog de World Health Organization: “E-sigaretten zijn een bedreiging”.

In de verenigde staten is CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de partij die het luidst roept en kritiek spuit over elektronische sigaretten. In Maart lanceerde ze een advertentiecampagne met “Tips voor vroegere rokers”. In een van de advertenties zien we de 35-jaar-oude Kristy, die haar roze sweater omhoogtilt om een lelijk litteken op haar borstkas te laten zien. “Ik begon e-sigaretten te gebruiken maar bleef roken. Tot ik een klaplong kreeg”, zegt ze, suggererend dat de e-sigaretten alle ellende hadden veroorzaakt. CDC legt elders verder uit dat Kristy’s klaplong dateert van ergens toen ze een paar maanden e-sigaretten gebruikt had, gestopt was en toen terug was beginnen roken.

Er is geen enkele case bekend waarbij e-sigaretgebruik resulteerde in een klaplong. Sterker, wanneer rokers met astma of een chronische longaandoening, overstappen op e-sigaretten, verbetert hun longfunctie.

Om iemand te rekruteren voor de advertentie, had CDC een bedrag van $2,500 veil, op zoek naar een “ex-roker met etnische achtergrond die – toen ie nog rookte – een ernstige gezondheidsaandoening opliep”. Men had kunnen zoeken tussen één van de duizenden rokers die nu beter kunnen ademen omdat hun slechte gewoonte eindelijk plaats had gemaakt voor de e-sigaret, maar Kristy paste beter in het plaatje van de campagne die CDC voor ogen had.

Ook de “gateway” theorie die eerder werd aangehaald, wordt sterk op handen gedragen in CDC campagne(s). Als dampen werkelijk jonge mensen zou aanzetten om te roken, dan zou het interessant zijn om dat te weten. Maar er is tot op heden geen enkel signaal voor een gateway effect. Jaarlijks zijn er meer en meer dampende jongeren terwijl de consumptie van sigaretten bij tieners blijft dalen. Let wel… je kan een gateway effect in de toekomst niet uitsluiten. CDC verzamelt pas 4 jaar data over het e-sigaret gebruik bij tieners. De toekomst moet het uitwijzen.

De huidige cijfers geven echter het tegenovergestelde aan: elektronische sigaretten zijn voor sommige tieners een vluchtweg – weg van gewone sigaretten – en zorgen ervoor dat anderen de slechte gewoonte niet opnemen. Tot nu toe zijn de cijfers van CDC dus bemoedigend, maar toch vond Frieden ze “schokkend” en “alarmerend”. “Dit is een nieuwe generatie die de tabaksindustrie aan de haak slaat”, vertelde hij in de New York Times.

Dan zijn er ook nog de tabaksgiganten die de “dampoorlog” achtervolgen. Ook de belangrijke tabaksbedrijven Altria, Reynolds en Lorilland hebben nu elektronische sigaretten in hun gamma. Die verbinding met de tabaksindustrie is nefast voor de dampwereld. Gezien de lange geschiedenis
van bedrog in de tabaksindustrie, zal er bij openbare gezondheid weinig plaats zijn voor compromissen wanneer het gaat over een product waarvoor “Big Tobacco” belangstelling heeft.

Het is ook een kwestie van geld. De groei in de e-sigaretindustrie betekent minder winst voor farmaceutische bedrijven die nicotine gum, patches of andere anti-rook medicijnen produceren. De groei betekent ook minder inkomen voor de staat die verslaafd is aan de taks op sigaretten. Voor tabaksbedrijven betekent elke verkochte e-sigaret een daling in de verkoop van sigaretten. Het is dus niet verrassend dat de winstzoekers zware en dure FDA regulering aanmoedigen om het e-sigaret gebruik te onderdrukken en kleine opstartende bedrijven in de e-sigaretindustrie te overweldigen met torenhoge kosten.

Over het algemeen zijn de vooruitzichten voor elektronische sigaretten niet zo rooskleurig als ze zouden moten zijn. Slechts 8 procent van de 40 miljoen rokers in de Verenigde Staten gebruikt ze regelmatig. Daar zijn een aantal redenen voor. Eerst en vooral geven veel rokers aan dat zelfs de nieuwste generatie e-sigaretten niet dezelfde bevrediging geven als gewone sigaretten. Ook de perceptie dat e-sigaretten gevaarlijk zijn, neemt toe dankzij de bedreigende uitspattingen van tegenstanders. Een rapport in de American Journal of Preventive Medicine gaf aan dat waar in 2010 bijna 85% van de rokers geloofden dat e-sigaretten veiliger zijn dan sigaretten, dit cijfer daalde tot 65% in 2013.

Binnen veel bedrijven in de industrie wordt de kwaliteitscontrole gewaarborgd. De meeste dampproducten zijn goed gefabriceerd. Thans bestaan er meldingen van verkeerd gelabelde e-liquids en vanuit China geëxporteerde namaak die onaanvaardbare hoeveelheden toxische stoffen bevatten.
De FDA kan die problemen oplossen door standaarden op te leggen voor de productie van e-liquids en veiligheidsvoorschriften op te stellen waaraan de hardware moet voldoen.

Er is ook nood aan verpakking die veilig is voor kinderen, waarop de boodschap “Dit product bevat nicotine, een verslavende stof die enkel bestemd is voor volwassen rokers” prijkt. Er moet ook meer onderzoek naar e-sigaretten gevoerd worden. Kunnen we meer inzicht krijgen in het “gateway” fenomeen, zonder jaren te moeten wachten op de resultaten? Lange termijn effecten van propyleen glycol en smaakstoffen moeten onderzocht worden. Enzovoort.

De strijd tussen voor- en tegenstanders van e-sigaretten heeft vooral te maken met de oriëntatie naar risico’s toe. Moeten we voor NUL gaan of voor VEEL MINDER DAN NU? De kant die CDC kiest is duidelijk. De waarde die CDC hecht aan alles wat sceptici over e-sigaretten in de lucht smijten – of het nu bewezen is of niet – is buitenproportioneel groot. Tegelijkertijd wordt elk voordeel van elektronische sigaretten geminimaliseerd.

Dit is slecht voor rokers die geprobeerd hebben te stoppen en er niet in geslaagd zijn, slecht voor integriteit van “openbare gezondheid”, slecht voor de geloofwaardigheid van CDC, want wat zij tegen deze groep van mensen zeggen komt in feite neer op “Drop dead”. Hun boodschap zou echter moeten zijn ““Thank you for vaping”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+