Home / Goed om te weten / Waarom zijn elektronische sigaretten zo populair?

Waarom zijn elektronische sigaretten zo populair?

Vijf jaar geleden had nog nooit iemand van een elektronische sigaret gehoord. Vandaag kan je er nauwelijks nog omheen. In 2013 heeft de elektronische sigaretten markt de kaap van $2 biljoen overschreden. Indien de exponentiële groei zich voortzet wordt de e-sigaret op korte termijn het belangrijkste “nicotine substituut” op de markt.

Zo’n evolutie komt niet vanzelf. Er moeten een aantal goede redenen zijn waarom de verkoop van deze producten zo sterk toeneemt.  Maar wat verklaart dan die populariteit van de elektronische sigaret?

In het gedeelte voor/nadelen op deze website lichten we reeds een aantal praktische redenen toe die mensen aanzetten tot het gebruik van elektronische sigaretten (als alternatief voor gewone sigaretten).

Binnen de gebruikers van “digitale” sigaretten kunnen we een aantal grote groepen definiëren:


Gezondheid

De belangrijkste groep e-rokers zijn zij die zich bewust zijn van de gevaren van roken en op zoek zijn naar een veiliger alternatief dan tabakssigaretten. De periode waarin roken nog als gezond gepercipieerd werd en er boven de toog van menig café een bordje hing met de spreuk “het is geen man die niet roken kan” ligt definitief achter ons. We moeten eigenlijk niet eens zo diep in onze Humo collectie duiken om in een advertentie te herbeleven die aangeeft hoe roken werd geassocieerd met prestaties en sport. Vandaag is dit ondenkbaar en (er)kent (gelukkig) iedereen de risico’s van roken. Een grote groep rokers kiest dankzij dit bewustwordingsproces voor een alternatief dat ze als veiliger beschouwen.

Goedkoop

Een tweede groep zijn de rokers die je vroeger wel eens hoorde jammeren: “als de sigaretten zoveel kosten (en ze plakten daar een symbolische prijs van x frank/euro op), dan stop ik met roken”.  Elke reden is goed om te stoppen met roken,  thans betwijfelen we of dit wel voldoende motivatie levert om het effectief vol te houden.  Een groep elektronische rokers heeft de overstap gemaakt louter en alleen omdat elektronisch roken een heel stuk goedkoper is. Mede door de alsmaar stijgende prijzen van gewone sigaretten kan je (afhankelijk van hoeveel je rookt) gemakkelijk enkele honderden tot soms wel €1000 op jaarbasis uitsparen. En dan spreken we enkel nog over de prijs om het goedje aan te schaffen. Want hoe je het ook draait of keert, de prijs van een brandvlek, de extra kost die je als roker moet neertellen bij het afsluiten van een verzekering of lening, medische kosten,… het kan oplopen en toch staan we er zo weinig bij stil.

Stoppen met roken

Niet onbelangrijk is de groep ex-rokers die elektronische sigaretten als “hulp” middel gebruiken om te stoppen met roken, minder te roken of niet te hervallen.  Omdat veel mensen die willen stoppen met roken geconfronteerd (kunnen) worden met een hele reeks onaangename symptomen proberen ze van hun verslaving af te geraken via de elektronische sigaret. Veel rokers die er in slaagden te stoppen met roken via de elektronische sigaret beweren immers geen of nauwelijks last te hebben ondervonden van de alom bekende symptomen.  De verschillende nicotinegehaltes (van 2.4% tot 0%) worden door veel  ex-rokers beschouwd als een gemakkelijke manier om de nicotineverslaving af te bouwen. Voor degenen die effectief gestopt zijn met roken – zowel analoog als digitaal – vormt de elektronische sigaret een belangrijke buffer om niet te hoeven teruggrijpen naar een gewone sigaret. Zij vinden in de e-sigaret een manier om het risico om te hervallen te beperken of volledig uit te schakelen.

 Gemakkelijk

Contrasterend met de vorige groepen zijn de individuen die helemaal niet willen stoppen met roken of helemaal niet bekommerd zijn om hun gezondheid. Deze groep rookt naast elektronische sigaretten vaak ook nog gewone sigaretten.  Ze roken elektronisch omdat ze weinig zin hebben om buiten in de kou te gaan roken, omdat ze van hun vrouw/man niet in huis mogen roken, omdat ze dan kunnen roken op plaatsen waar dat eigenlijk verboden is, enz…

 Vergeten we iemand?

Uiteraard kunnen we niet iedereen in één van deze categorieën steken.  Naast hoger vernoemde groepen heb je nog de rokers die de verschillende smaken van elektronische sigaretten ontdekt hebben en verknocht zijn aan een specifiek chocolade, mokka of muntsmaakje. Daarnaast werd er mogelijk onder impuls van bepaalde Hollywoodsterren een reeks rokers beïnvloed door de nieuwe “lifestyle” en rookgewoontes van hun idolen.  Er zijn ook nog degenen die het geklaag en gezaag van derden niet meer aankonden en nu een manier gevonden hebben om te roken zonder daarbij hun omgeving ten laste te zijn…

 We kunnen dus concluderen dat er niet één reden is, maar doordat de elektronische sigaret zoveel voordelen met zich meebrengt iedereen zijn eigen reden(en) heeft om te kiezen voor de elektronische sigaret – al dan niet ten koste van de gewone sigaret.

Google+