Home / Nieuws / Wetenschappers nemen het wereldwijd op voor de elektronische sigaret.
Topwetenschappers en de elektronische sigaret vs. WHO

Wetenschappers nemen het wereldwijd op voor de elektronische sigaret.

Een groep van 53 vooraanstaande wetenschappers uit diverse hoeken van de wereld, hebben de World Health Organization een open brief gestuurd. In hun brief vragen zij de WHO af te zien van de drang om elektronische sigaretten te classificeren als tabaksproducten.

In hun brief verwijzen ze naar elektronische sigaretten als deel van de oplossing en waarschuwen ze dat regulering zou resulteren in een gemiste kans om het aantal rokers alsook het aantal doden dat daarmee gepaard gaat drastisch te reduceren.

“Deze producten zouden kunnen behoren tot de meest ingrijpende innovaties van de 21e eeuw ter bevordering van de gezondheid van de mens. Misschien kunnen ze wel honderden miljoenen levens redden”, staat er verder te lezen.

De World Health Organization zal tussen 13 en 18 oktober op een conferentie in Moskou zijn standpunten over elektronische sigaretten evalueren. Tot vandaag was hun standpunt over elektronische sigaretten ronduit negatief. Ondanks voldoende wetenschappelijk bewijs dat e-sigaretten minder bedreiging vormen voor de volksgezondheid dan traditionele sigaretten, heeft de WHO de opkomst van elektronische sigaretten altijd tegengewerkt door het verspreiden van berichten over de gevaren die ze inhouden voor gebruikers. Vorig jaar lekte een document uit waaruit bleek dat WHO elektronische sigaretten beschouwt als een bedreiging die in hetzelfde rijtje zou thuishoren als gewone sigaretten. De positie van de WHO ten opzichte van elektronische sigaretten was tot nu toe dus een stuk radicaler dan die van de Amerikaanse of Europese regeringen.

Als de WHO zijn slag thuishaalt en e-sigaretten “uitdooft”, zal het zijn eigen charter schenden. Volgens het charter moeten consumenten immers de mogelijkheid hebben hun eigen gezondheid in de hand te nemen.

In hun open brief stellen de 53 wetenschappers uit Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië dat producten (zoals elektronische sigaretten) die het potentieel hebben om de schade die tabak aanricht te beperken, een cruciale rol zouden kunnen spelen om de doelstellingen van de Verenigde Naties, met name het aantal niet-overdraagbare ziektes beperken, te behalen.

De wetenschappers dringen er bij de WHO op aan om te erkennen dat wanneer rokers overschakelen op een alternatief dat minder gevaarlijk is, er een substantiële vermindering van het aantal doden zal zijn.

“De meeste van ons geven er natuurlijk de voorkeur aan dat mensen helemaal stoppen met roken en afzien van gelijk welk nicotinegebruik, maar ervaring leert ons dat veel rokers niet kunnen of geen afstand willen doen van nicotine als er geen veiliger alternatief voorhanden is”, beweren de wetenschappers.

Volgens Robert West, (Director Tobacco Studies, University College London) zou de WHO, wanneer ze zou suggereren dat elektronische sigaretten even riskant zijn dan traditionele sigaretten, een foute en bedroevende boodschap uitsturen naar de miljoenen mensen die momenteel e-sigaretten gebruiken en dankzij deze producten gestopt zijn met roken. “Het zou rokers ontmoedigen om e-sigaretten te proberen en we zouden een enorme opportuniteit missen om het aantal sterftegevallen gelinkt aan roken wereldwijd te verminderen”.

“De populariteit van elektronische sigaretten bewijst hoe massaal rokers op zoek zijn naar alternatieve nicotine producten die niet dodelijk zijn”, aldus John Britton (Professor Epidemiology, University of Nothingham). Ook hij hoopt dat de WHO de opportuniteiten die e-sigaretten met zich meebrengen zal erkennen.

Als de WHO de waarschuwingen en aanbevelingen van de wetenschappers naast zich neerlegt en voortgaat met het classificeren van elektronische sigaretten als tabaksproducten, wordt verwacht dat er strikte maatregelen zullen genomen worden op e-sigaretten, zoals het heffen van taksen en het verbieden van (bepaalde vormen van) reclame.

De WHO heeft nog niet gereageerd op de open brief van de wetenschappers. “We zijn een richtlijn aan het uitwerken die snel aan jullie zal bekend gemaakt worden”, is het enige dat hun woordvoerder kwijtwilde aan persagentschap Reuters.

Een reactie

  1. Het verstand komt met de jaren, eindeLijk een positief bericht over de e-sigaret. Rookte al 50 jaar kon niet stoppen, door de e-sigaret al 8 maanden geen sigaret meer aangeraakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+